Du er her

Veien til målet 14:28

Forum: 
DSSP 2016 ble av Rye 15 avsluttet på 14:52 med mye medvind ned øvre del av Gudbrandsdalen. Dog var det også mye motvind i langrulla som gikk over Dovre, som en liten bonus etter høydemetrene opp fra Oppdal. Avslutningsvis ble det færre og færre i rulla ned mot Oslo og farten gikk noe ned. Noen stemmer mener at 14:28 er et for ambisiøst, de fleste mener ikke det, men et slikt tidsmål setter krav til struktur i treningen, godt lagsamarbeid, gode kapteiner og dedikerte ryttere.

For sesongen 2017 er det inngått et samarbeid mellom ressursgruppene i henholdsvis Rye 1, Rye 15 og Rye XP med den tanke at alle lagene skal bli bedre. At vi skal få en kompetanseoverføring, og at alle lag lettere kan rekruttere ryttere.
Tidsmålet til Rye 15 er lagt ca 10 % under XP sin tidsmål slik at spranget fra Rye XP og Rye 15 ikke skal bli for stort, uansett hvilke vei rytteren går. 10 % regelen gjenspeiler seg i alt vi gjør.
10 % mindre trening, 10 % lavere FTP, 10 % lavere W/Kg, men vi skal være like dedikerte som ryttere og som lag.
All trening og samlinger frem til og med Arvika gjøres sammen med Rye XP, for at vi som ryttere skal bli kjent, og for at Rye XP sine trenere skal bli bedre kjent med Rye 15 sine ryttere. Dette vil gjøre oss bedre sammen. På utesesongen har vi felles oppmøtested for fellestreinger, slik at vi har mulighet til lettere å utveksle ryttere.
Rye 1, 15 og XP har inngått avtale med Staps med å utarbeide en lag treningsplan som skal bidra til å skape struktur i treningen frem mot målet.
Vi gjennomførte i perioden 14-16/10 en watt test på Avancia på Skedsmokorset sammen med Rye 1 og XP. Dessverre måtte det ikke opp så mange som vi ønsket, men vi hadde 19 påmeldte og 17 stilte til test. Disse 17 testet til en snitt FTP på 249 W, med en W/Kg på 3,03. Vi i Rye 15 har satt 3,6 W/Kg i juni som mål for de som skal sykle DSSP. Det målet er innen rekkevidde for alle som stilte til test.

Vi vil utover vinteren som fortalt på informasjonskvelden den 14/9 også satse på fagkvelder, der vi blant annet skal snakke om sykkelvedlikehold, ernæring, rulleteknikk og sykkeltaktikk. Det er selvsagt åpent om å komme med innspill til andre temaer.
I perioden nå og frem til mars et det mengde trening som gjelder, når vi kommer ut, må vi starte med å samkjøre laget. Et samkjørt lagt trenger mindre watt for å komme seg fortere frem, vi må også benytte oss av styrkene til de enkelte ryttere, og eliminere så godt vi klarer de ev svakheter en rytter har. Kapteinene vil her være veldig viktige brikker for å få samspillet til å bli best mulig. Hvordan vi kjører rulle defineres av XP, Rye 15 skal kjøre likt.
Vi i Rye 15 er opptatt av at laget fremstår enhetlig, vi skal se like ut, og vi skal oppføre oss som et lag, ingen skal heve seg over laget. Vi er ikke sterkere enn det svakeste leddet, og hvem som er svakest kan variere fra ritt til ritt, og i DSSP vil det variere fra time til time. Ved å hjelpe noen andre, hjelper du og deg selv, og laget.

Med den struktur som er lagt til grunn, med de delte trenerresursene med Rye XP, med de ryttere vi allerede har og de som kommer, med den lagånd vi har og den vi skal bygge, er jeg overbevist om at vi når vårt mål om 14:28 på DSSP 2017.

Laget som stiller på startstreken 17/6-2017 kommer definitivt til å være sterkere en i 2016, men da må du melde deg på om du allerede ikke har gjort det.

Mvh
Per Kristian Lange
Leder for RYE 15