Du er her

Her er Ekspressens bruttotropp

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Foto: Ola Morken

Ekspressen hadde opprinnelig som mål å stille lag som kunne vinne og sette ny rekord på Trondheim – Oslo og vinne Lillehammer – Oslo. Kapteinsteamet vet fra satsingen i 2016 at dette er en meget ambisiøs målsetning, og vår vurdering er nå at den troppen vi har til disposisjon ikke er sterkt nok til å kunne oppnå målsetningen i år, sier , sier Pål K Sørvoll i kapteinsteamet.

Kapteinsteamet har derfor bestemt at laget i 2017 kun skal satse på én av distansene, Trondheim – Oslo.

- Målsetningen vår er å vinne og sette ny rekord på Trondheim – Oslo og for å klare dette har vi plukket ut de 40 rytterne på laget som vi mener er best egnet til å klare å nå målet. Det er en krevende oppgave å velge ut 40 ryttere fra en sterk tropp, men for å få tilstrekkelig tid til samkjøring og finpuss mener vi uttaket av brutto-tropp til Trondheim – Oslo må skje allerede nå. I utvelgelsen har vi lagt vekt på tidligere deltakelse/innsats på ritt, testresultater, deltakelse på samlinger, deltakelse på treninger, kjørestyrke, ferdigheter i rullekjøring og evner som lagspiller, dvs evnen til å motivere, veilede og få ut det beste i andre, sier Pål K.

Fredag 16. juni vil de 30 vi vurderer som best egnet til å oppnå målet vårt stille til start for Rye XP i Trondheim.
 
- Vi har mange gode ryttere som denne gangen ikke er med på lista over de 40 i brutto-troppen, men vi håper at dere andre ikke blir for demotivert av uttaket, dere er gode syklister, men det var ikke plass til alle i troppen. Vi har et knallbra lag i år og vi er sikre på at de som finner navnet sitt på lista vil gi alt for laget. Seier og ny rekord på Trondheim – Oslo vil kreve 100% innsats av oss alle og når målet er nådd vil alle på Rye XP være vinnere, de som faktisk kommer i mål i Oslo hadde ikke klart det uten innsatsen til alle de andre på laget.

Her er listen over laguttaket:

/sites/skrye.no/files/imce/medlem/53281/2017/Sykkel/Rye%20XP%20Bruttotroppen%20TO%202017.pdf

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen