Du er her

De skjulte arrangementskostnadene

Per Christian Dæhlins bilde

De skjulte kostnadene er mye større enn utgiftene til politi og vegvesen for oss som arrangører av turritt på sykkel. Nå må vi prøve å gjøre noe med disse kostnadene før de ødelegger grunnlaget for rittene våre.

Vi har de siste årene hørt mye om kostnadene til Politi og veivesenet for de som arrangerer sykkelritt på vei. Det er riktig at det koster mye mer enn tidligere og at kravene fra det offentlige har økt dramatisk. Men kostnaden som har bekymret meg mest de siste årene er ikke fra eksterne. Det er den interne slitasjen dugnadene har på klubben.

Rye har fem store arrangementer hvert år. Tre av dem er turritt. Alle arrangementene er veldig arbeidskrevende. Vi har derfor en konstant mangel på folk. Dette har medført et dugnadsmas. Mange responderer positivt på dette og stiller opp. Og noen finner seg en klubb uten egne arrangement og dermed ingen dugnader så fort som mulig.

Dugnad på sitt beste skaper trivsel, bygger vennskap, gir mening for de som deltar og bidrar til å bygge klubben. Vi må bli flinkere til å få frem de positive sidene ved dugnad, men noen vil det allikevel bli for mye.

For Rye er dette er stor utfordring. Overskuddet fra rittene er grunnlaget for driften av klubben med alt fra Barn- og ungdom til Styrkeprøvelagene våre. I tillegg er arrangementene som disse selve livsnerven i sykkelnorge. Det er på den måten vi sykkelidretten bidrar til folkehelse for voksne. Så å droppe rittene er intet alternativ. På den annen side mister vi folk, og uten medlemmer har vi heller ingen klubb og uten klubb blir det heller ingen ritt.

Intern dugnadsbetaling
Klarer vi ikke å lage positive opplevelser av dugnadene så man kan skjønne dem som stikker. Og det er spesielt lett å droppe en dugnad for noe man ikke har et personlig forhold til. For å møte denne utfordringen legger sykkelgruppen i Rye nå om måten vi deler ut midler til gruppene. Dette vil nå bli mer direkte lenket opp til deltagelse på dugnad. Der gruppene tidligere har fått støtte til aktivitet vil de nå få «betaling» for dugnadsarbeidet medlemmene i gruppen utfører. Gruppene kan da selv også styre hvordan pengene skal brukes. Medlemmene av gruppene får dermed en direkte interesse av og ikke bare en plikt til å stille på dugnadene. Ingen dugnad gir ingen inntekt for gruppen.

Når muligheten for å kjøpe seg fri fra dugnader tidligere har vært diskutert så har det alltid blitt møtt med at vi trenger arbeidskraften og ikke pengene. Det har derfor vært uaktuelt. På grunn av omlegging av regelverket for vakter ved sykkelritt må vi trolig uansett legge opp til at vi kjøper inn ekstern dugnadshjelp. Selv om vi primært ønsker å rekruttere og utdanne folk fra klubben er det viktigste at vi er sikre på at vi har nok folk. Ikke hvor de kommer fra.

Ønsker å finansiere idrett
Inntektene fra arrangementene bør gå til å finansiere aktivitet i klubben. Sekundært bør de skal gå til andre idrettslag. Men faktum er at i dag så går midler fra sykkelidretten til de organisasjonene som kan stille med folk. Slik blir det trolig også for oss. Smiths venner, Jehovas vitner, Veien tilbake og en hel haug med russebusser er blant dem som i dag har inntekter fra dugnadsarbeide for sykkel-idretten. Det er ikke noe galt med noen av disse. Det er bare at det er ikke det vi driver med. Vi skulle helst ha finansiere aktivitet og idrett.

Endringene i regelverket for sykkelritt på vei gjør at alle løype- og stasjonære vakter må ha opplæring. Der vi tidligere kunne bruke folk utfra deres uformelle kompetanse må vi nå ha folk med formell kompetanse. For arrangementet spiller det liten rolle hvem som står vakt i et vegkryss så lenge hun har kompetansen hun trenger. For klubben er det synd hvis inntektene hun bidrar til ikke går til å skape aktivitet i klubben, men kanskje vi på denne måten kan bidra til at vi får litt mindre dugnadsslitasje i klubben og at vi stiller likere med andre klubber.

Vi skal fremdeles skape mange gode dugnadsopplevelser på arrangementene våre og bidra til folkehelsen. Forhåpentligvis uten at vi har for mange innleide vakter fra organisasjoner som ikke har noe med idrett å gjøre.

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese