Du er her

Gratulerer, Per og Sally!

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Vi ble glade for å høre at våre to mest trofaste og dugnadsvillige medlemmer, Per Langseth og Sally Van Siclen, giftet seg for noen uker siden. De ønsker selv ikke noe oppstyr, men vi fikk lurt oss til å ta et bilde av dem, og vil benytte sjansen til å gratulerer dem så mye, og samtidig takke for alt de gjør for klubben.

Per Langseth er æresmedlem i klubben og tar over som leder fram til årsmøtet i barne- og ungdomsgruppa etter Stine Haugom.

Per sitter også i hovedstyret i SK Rye, er lageransvarlig, økonomiansvarlig i BU (barne- og ungdomsgruppa), og da BU arrangerte Kalascup, var vel Per, sammen med Sally, den eneste som hadde meldt seg på til dugnad alle dager og alle vakter.

I mars vil også Per og Sally være til stede for klubben på Costa Blanca, og gleder seg til å ta imot alle klubbmedlemmer som vil være med treningssamlingen der, du kan lese mer om dette og melde deg på her.

I 2008 ble han utnevnt til æresmedlem i klubben, og dette er begrunnelsen fra den gangen:

"Per har gjennom mange år tjent klubben på flere nivåer og på en rekke måter.

Per satt i turrittstyret fra 1984 til 1996. Han hadde hovedansvaret for klubbens arrangement Nordmarka Rundt og Øyeren Rundt i svært mange år og var arkitekten bak utbedringene av begge rittene. Blant annet ble det enklere å overta Nordmarka Rundt siden hele arrangementet var lagt inn på data av ham.

I 8 år var han hovedansvarlig for bussarrangementene til Trondheim i forbindelse med Styrkeprøven. Han arrangerte også fellestransporter til Birkebeinerrittene i 6-7 år. Per arrangerte også fellesturer på sykkel for medlemmer lenge før internett var et snarlig kommunikasjonsmedium.
Per skal, sammen med sin avdøde kone Wenche, ha æren for at Rye fikk startet opp terrengsykling for barn og ungdom. De startet i 1996 og Per har var i årene 1997-2000 ansvarlig for ett, senere to Scottcup ritt årlig. Neste år vil han være tilbake som rittansvarlig for Ryes to Scottcup ritt. Han har vært, og er fortsatt kasserer for barne- og ungdomsgruppa hvor han har sittet i styret siden starten i 1996.

Per Langseth representerer også Rye utad. Oslo Cyklekrets kontrollkomité siden 1991, bortsett fra 99-01, bortsett fra 99-01da han var nestleder i OCK, men med igjen fra 2001. De to siste årene har Per vært medlem av rekrutteringsutvalget i NCF.

Når alle er spurt til råds, spør vi Per, blir det sagt i klubben."

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen