Du er her

– Kaoset i NCF er det styret som har skapt

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Om 15 dager skal det mye omtalte ekstraordinære forbundstinget i Norges Cykleforbund (NCF) holdes.

På torsdag gikk ut et brev fra NCF hvor det spesifiseres hva som skal til for å kunne stemme på det nærtstående tinget. I dette brevet strammer man nå inn på hva som skal til for å bli stemmeberettiget. Kort fortalt må klubber og regioner som vil delta og stemme på tinget holde et nytt/ekstraordinært årsmøte for å få fullmakt til å velge representanter til tinget. Problemet med det, og som har utløst mye sinne, er at innkallelse til et slikt årsmøte må sendes senest 14 dager før gjennomføringen av møtet. Dette fikk Sykkel-Norge beskjed om 15 dager før fristen for påmelding til det ekstraordinære tinget går ut, skriver TV2.

– Vi ønsker at så mange sykkelklubber og -regioner som mulig stiller opp på det ekstraordinære tinget. På den måten får vi en åpen og demokratisk prosess hvor alle vil kunne få fremmet meningene sine og avgitt sine stemmer. Avgjørelsene som blir tatt på tinget vil følgelig kunne få en bred forankring i hele Sykkel-Norge, sier Robin Mackenzie-Robinson, nestleder i SK Rye.

TV2 har snakket med flere regionledere i NCF, og meningene er delte, men alle er enige om at det hersker kaos i Sykkel-Norge. (TV2-saken finner du her.)

– SK Rye ønsker å presisere at kaoset i Sykkel-Norge er det sittende styre i NCF som har skapt, sier Robin. SK Rye ønsket å få avholdt et ekstraordinært ting i løpet av desember 2017 hvor vi også ville hatt klare kandidater til et nytt styre og valgkomité. Det er NCFs styre som har besluttet at det ekstraordinære tinget først kan avholdes 20. januar 2018. Når NCFs styre nektet å avholde ekstraordinært ting i løpet av desember 2017 har vi forholdt oss til den datoen som de har fastsatt – som er 20. januar 2018. Vi jobber følgelig fortløpende med å få på plass egnede kandidater til denne datoen, sier han, og utdyper:

– På det ekstraordinære tinget er det kun to saker som står på sakslisten - valg av nytt styre og valgkomité. Vi får anledning til å bruke tid på å gjennomgå NCFs økonomiske situasjon hvor vi forventer at sittende styre i NCF gir en grundig redegjørelse for den reelle økonomiske situasjonen NCF faktisk er i. Vi vil så kunne avholde et valg av nytt styre og valgkomite. På det ordinære tinget i mars 2018 skal alle andre saker også behandles. Hadde vi eventuelt ventet med en gjennomgang av NCFs økonomiske situasjon og valg av nytt styre og valgkomite til det ordinære tinget, er vi redd det hadde overskygget alle andre saker, sier Robin.

Oppdatering:

"Vi registrer at Harald Tiedemann Hansen ikke stiller til gjenvalg på det ordinære tinget i mars 2018. Dette har sykkelpresidenten snakket om en god stund og det har vært kjent for flere. Det som er overraskende er timingen. Han sier selv at han har tenkt på det i ett års tid, men slipper "nyheten" 15 dager før det ekstraordinære tinget. Det er ingen hemmelighet at NCFs styre med sykkelpresidenten i spissen ikke er en tilhenger av at det skal avholdes et ekstraordinært ting hvor fokus vil være på økonomi og valg av nytt styre og valgkomité. Gårsdagens "nyhet" om at han trekker seg føyer seg bare inn i rekken av utspill som er ment å skape støy for å trekke bort oppmerksomheten fra det sentrale - at NCF er i økonomisk ruin.

Vi blir gjerne med på å mimre over sykkelpresidentens bragder, men det får vente. Det sentrale nå er å få byttet ut det sittende styret så fort som mulig. Vi trenger å få på plass nye hoder som har et objektivt syn på den reelle økonomiske situasjonen. Vi ønsket at dette skulle skje i desember 2017, men styret i NCF besluttet at ekstraordinært ting først kunne avholdes 20. januar 2018. Å vente enda lengre er ikke noe alternativ (mars 2018). Sykkel-Norge har blitt holdt i uvisshet om den reelle økonomiske situasjonen til NCF lenge nok!"

Robin Mackenzie-Robinson, nestleder

TV2s oppdaterte artikkel her.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen