Du er her

Ryes forslag til nytt styre for NCF

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Bilde fra TV2s artikkel

Dette er SK Ryes "benkeforslag" til nytt styre i NCF. Vi kommer også til å ta kontakt med sittende valgkomite før det ekstraordinære tinget lørdag 20. januar 2018.

President: Stig Fjærli

Klubb: Asker CK. landevei/terreng
Bakgrunn: Siviløkonomstudiet NHH, Executive MBA fra IMD i Sveits, adm direktør og næringslivsleder med bakgrunn fra bla. bank. Styreerfaring. Har erfaring med å rydde i selskap med økonomiske problemer

1. visepresident: Knut Glad

Klubb: Sagene IF
Bakgrunn: Advokat, partner i Føyen-Thorkildsen, solid styreerfaring. Betydelig erfaring med kjøp og salg av sponsorrettigheter

2. visepresident: Wenche Elizabeth Madsen Eriksson

Klubb: Frøy IF – landevei/terreng
Bakgrunn: Økonomisjef for etat i Oslo Kommune, økonomiansvarlig Frøy, styreerfaring

Styremedlem: Helge Gunnar Garnes Nesse

Klubb: Sviland BMX
Bakgrunn: Leder for Sviland BMX. sivilmarkedfører, næringslivsleder, styreerfaring

Styremedlem: Thor Fagereng

Klubb: Halden Ski avd sykkel – terreng
Bakgrunn: Næringslivsleder, tidligere daglig leder i Grenserittet i 20 år, styreerfaring

Styremedlem: Bjørn Solheim

Klubb: Asker CK/landevei
Bakgrunn: Advokat, siviløkonom, styreerfaring, rydder i selskap som har økonomiske problemer

Styremedlem: Kjell Bjertnes

Klubb: Elverum CK/landevei og terreng
Bakgrunn: Ingeniør, bredriftsøkonom og pedagog. Næringslivsleder, tidligere visepresident i NCF og tidligere medlem av kontrollutvalget

Styremedlem: Anita Lunder

Klubb: SK Stavanger/landevei
Bakgrunn: Næringslivsleder, styreerfaring

--

Ingen av kandidatene til president - eller styreverv er tilknyttet SK Rye.

http://www.tv2.no/sport/9620909/

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen