Du er her

Takk, Gunnar!

Inger Heiberg Woxholtts bilde

På årsmøtet torsdag 15. mars gikk vår kjære leder, Gunnar A. Gulliksen, av som leder for klubben.

«En god motivtator» er det første flere av oss tenker på, når vi tenker på Gunnar i lederrollen. Med sine frokostmøter og evne til å samle folk, og la dem snakke uformelt sammen ansikt til ansikt over en brødskive og en kopp kaffe, har det oppstått mange gode tanker og ideer, og ikke minst, man lar seg inspirere til å gjøre ting på en ny og bedre måte.

Det er seks år siden Gunnar overtok som leder i SK Rye, og den oppgaven har han tatt på alvor.

Per Langseth forteller fra den første tiden:
– Den første e-posten til og fra Gunnar ser jeg var 9.11.2012 - den første av 1174 stk. Det var en invitasjon til et frokostmøte som han, Vegard og jeg hadde drøyt tre uker senere. Gunnar søkte å få innsyn i klubbens aktiviteter og trakk raskt på mange forskjellige personer i klubben som grunnlag for endringer og tiltak. Den effektive arbeidsformen som disse frokostmøtene la opp til, har han fortsatt med til i dag. Jeg tror at han fikk et godt innblikk i klubbens aktiviteter – og en god påvirkning internt – gjennom disse frokostmøtene.

Erfaringsbakgrunnen og personligheten til Gunnar ga ham stor gjennomslagskraft til å endre (litt) på klubben. Per Christian Dæhlin forteller at Rye hadde et arbeidsutvalg da han tok over.
 
– Jeg syns den ordningen var en sabla uting, sier Per Christian. Man kom på styremøte og ting var besluttet. Styret var et sandpåstrøingsforum.

Gunnar avskaffet dette. Styret er styret. Det førte også til at det som før var fire grupper ble til to, så ikke styremøtene skulle bli for store, sykkel ble én gruppe, ikke landevei og terreng, og løp og ski én gruppe.
 
Gunnar syklet med Rye 17, med Lars Åge Hjelseth og var også kaptein på Rye 17 et par år før han ble leder av Rye.

– Han tok initiativ til å få revitalisert Nordmark Rundt omtrent samtidig som at jeg ble leder for sykkelgruppen. Han var da leder for Rye 17 og systemet var den gangen at Rye 17 hadde dugnaden på Nordmarka og at kapteinen for Rye 17 var rittleder. Jeg tror han var rittleder første gangen vi arrangerte Nordmark Rundt fra Årvoll skole, sier Per Christian.
 
Han var også en god støttespiller da vi ville kjøpe Styrkeprøven ut av Oslo Cyklekrets før det ble omdannet til en region. Da var han vel fremdeles ganske fersk som styreleder i Rye. Gunnar har også bidratt til å sette klubben i respekt i forhold til Cykleforbundet, spesielt gjennom det siste året.

Ellers fulgte Gunnar godt opp Lars Åges interesse for å støtte arbeidet i BU, både økonomisk og ved å stille opp i forbindelse med arrangementer, noe som har vært veldig positivt for arbeidet i BU. Støtten til satsningsrytterne har åpenbart bidratt til at Rye har utviklet, fått og holdt på mange gode ryttere innen utfor, landevei og terreng. Og dette har ikke gått på bekostning av breddeaktiviteten. Forsåvidt har det vært en videreføring av tidligere praksis, men Gunnar fikk nok mer struktur på dette uten at han direkte blandet seg inn i BU's måte å jobbe på.

Et samlet styre er veldig glade for å ha fått lov til å jobbe sammen med deg i denne tiden, Gunnar, og vi kommer til å savne deg.
 


Gunnar gikk ikke av veien for å selv hjelpe til der det trengtes, her under Oslo triatlon i 2016.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen