Du er her

Aktivitetslederkurs - Triatlonskolen

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Norges Triatlonforbund inviterer til gratis pilotgjennomføring av Aktivitetslederkurs i forbindelse med Triatlonskolen, og ønsker seg en blanding av de som har trenerutdanning fra før og de som ikke har det.

Litt om Aktivitetslederkurset

Aktivitetslederkurset er utviklet for at trenere, som skal formidle trening til barn og unge mellom 6 og 18 år, skal være trygge i rollen. Aktivitetslederkurset er opprettet med tanke på lanseringen av Triatlonskolen. Kurset retter seg spesielt mot de som ikke har triatlontrenerkompetanse fra før, eller har trenerkompetanse mest rettet mot veiledning av voksne. Noe av innholdet er felles med Trener 1 kurset vårt. Derfor er det også slik at de som gjennomfører Aktivitetslederkurs og deretter ønsker å gjennomgå Trener 1-kurset vil være fritatt for noe av Trener 1-kurset. 

Kurset består av flere «moduler».

4 e-lærings moduler gjennomføres først (de som har Trener 1 fra før trenger ikke ta e-læringskurs på nytt). Meld deg på via linkene nedenfor:

Trenerrollen: https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=16

Barneidrettens verdigrunnlag: https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=15

Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse: https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=8

Idrett for barn med ADHD, tourettes syndrom og autismespekterdiagnoser: https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=363

Etter at e-læringskursene er gjennomført, møtes vi til en dag i klasserommet. Her vektlegges dialog/workshop-basert læring, samt noe mer teori om å være en pedagogisk trener for alle barn og unge, uansett forutsetninger.
Det vil være Sondre Solheim som er leder for denne dagen.

Aktivitetslederkurset gir deg et innblikk i hva som forventes av deg som trener, og det vil gjøre deg mer bevisst på din egen praksis. Treneren har en meget viktig rolle i idretten. I barne- og ungdomsidretten har treneren en funksjon som er av stor betydning, da det stilles krav til treneren både som omsorgsperson og fagperson. Som trener skal du ha kjennskap til bestemmelser og retningslinjer for den utøvergruppen du har ansvar for, og være et forbilde og en veiviser i utviklingen av unge utøvere. I kurset lærer du om å skape trygghet og trivsel for utøverne, sørge for mestring og ulike opplevelser som bidrar til å skape motivasjon, og det å kunne skape et godt læringsklima. Du får også kunnskap om hvordan man kommuniserer effektivt med ulike målgrupper. I etterkant av kurset skal du også ha forståelse for, og å være i stand til å anvende, pedagogiske prinsipper og undervisningsmetoder.


(Alle foto: Norges Triatlonforbund)

 

 

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen