Du er her

Ny leder i SK Rye – John M. Hammervoll

Inger Heiberg Woxholtts bilde

John M. Hammervoll og Gunnar A. Gulliksen på årsmøtet i mars. Foto: Inger H. Woxholtt

På åsrmøtet i mars ble Gunnar A. Gulliksen takket av som leder i SK Rye gjennom mange år, og nå kan vi presentere den nyvalgte lederen, John M. Hammervoll.

– Dette er mitt tiende år som Rye-gutt, og jeg håper å kunne være et positivt bidrag til klubbens utvikling, sier John.
 
John ble født i Sannessjøen, men vokste opp i Halden i Østfold. I dag bor han på Halden like ved Fornebu i Bærum, sammen med sin kone som han gifter seg med i august i år, Marie og to barn Hedda (11 år) og Tor (0 år).
 
Etter 2 år i Forsvaret ble det juss og advokatyrket som ble retningen. I dag arbeider John i et sterkt voksende advokatselskap med snart 100 ansatte. Selskapet – Advokatfirmaet Hammervoll Pind - er et forretningsadvokatfirma som er lokalisert i 4 byer, og det er spesialisert på fast eiendom og prosess. John arbeider mest med forhandlinger og prosess/rettssaker.
 
Jeg har holdt på med mye forskjellig innen idrett, sier John. – Jeg har spilt håndball, volleyball, tennis, fotball og basketball, samt drevet med friidrett og terrengløp. Basketball har vært «hoved-idrettsgrenen», og han er både Norgesmester og International dommer (FIBA dommer) i basketball. Han var også 1 år i USA for å utvikle seg som basketballspiller. John er fortsatt engasjert i basketball, og han er i dag blant annet leder i Lovkomiteen i Norges Basketball Forbund. Syklingen startet han med da basketballkarrieren var på hell. Det er på Rye 15 John sykler per i dag (Trondheim – Oslo)

(Artikkelen fortsetter under bildet)
 
Hva angår Rye og utviklingen av klubben, synes John det er litt for tidlig å være særlig bastant. Ikke minst fordi han ikke tidligere har hatt verv i klubben, og at han av den grunn bare til kjenner Rye som et «vanlig» medlem.

Det John er klar på er at han først må forstå hva som potensielt kan forbedres, og deretter om det er vilje og evne til slike endringer. Men alt i alt opplever han at veldig mye er utrolig bra i Rye, og det aller viktigste er å beholde - og om mulig videreutvikle - det som er bra i Rye.
 
Det er 4 hovedgrupper i Rye, og John er veldig opptatt av at styrets hovedoppgave er å bidra til at disse gruppene fungerer optimalt. Han vil bruke tid på å finne ut hvordan disse gruppene rent faktisk fungerer, og i den grad det er mulig, skal styret hjelpe til slik at oppgitte målsetninger kan nås.
 
En annen viktig oppgave for styret er selvsagt at klubben som en enhet er et godt sted å være for alle, uavhengig av ambisjonsnivå. Hva gjelder det siste tror han at et fokus på trivsel er helt avgjørende, og ikke minst for å kunne rekruttere nye medlemmer. Ikke alle skal «vinne noe», og det er viktig at Rye fremstår som et tilbud til også de som kun vil kose seg med idretten, om en kan si det slik. Fornøyde medlemmer, som dessuten opplever å være stolte av egen klubb, er kanskje den beste reklamen som finnes. Vi må ha en klar målsetning om at alle medlemmer skal være stolte av Rye, og med nært forestående jubileum håper vi alle på et løft hva gjelder klubbtilhørighet.
 
Det er også et spesielt ansvar å være medlem i det som vel er Norges største sykkelklubb, og det har prosessen rundt Sykkelforbundet og Sykkel-VM vist. John ønsker ikke mene så mye om den rollen Rye har hatt, eller hvordan dette skal håndteres videre, men prinsipielt er han for at Sykkelnorge må stå mest mulig sammen, i alle fall utad, og per i dag opplever han nok at vi kan se et delt Sykkel-Norge både internt og utad. Dette er egnet til å skade sykkelsporten, men hva som er rett medisin eller prosess, vil han ikke mene stort om, utover at han vil engasjere seg i dette i den grad det tjener Rye. Dog er han klar på at Rye må ha gode prosesser internt før klubben fronter noe utad, og at Rye er flinke med å kun la en person snakke med pressen hvor det er påkrevet.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen