Du er her

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Per Christian Dæhlin, leder for sykkelgruppen i SK Rye, har trukket seg fra sitt styreverv. Med grunnlag i Lov for Sportsklubben Rye innkaller derfor styret til ekstraordinært årsmøte for å velge ny leder i sykkelgruppen.

Det ekstraordinære årsmøtet vil avholdes mandag 28. mai kl. 17 i Hammervoll Pinds lokaler i Wergelandsveien 7, 11. etasje.

Valgkomiteen har levert følgende innstilling:

Det vises til oppdrag fra styret i SK Rye v/leder 23.04.2018 hvor Valgkomiteen ble bedt om å finne en kandidat som kan erstatte Per Christian Dæhlin, leder for sykkelgruppen, ettersom han har trukket seg fra sitt styreverv. Per Christian ble i årsmøtet 2017 valgt for to år, derfor blir denne innstillingen gjeldende for den resterende delen av denne perioden, det vil si frem til årsmøtet i 2019.

Valgkomiteen har i våre samtaler kun mottatt ett forslag på ny leder av sykkelgruppa; Arild Hermansen.
Det er ikke fremmet forslag på andre kandidater som valgkomiteen også bør vurdere i denne sammenheng.

Valgkomiteen ser dog at Arild Hermansen (som i dag er valgt som vara økonomi) ikke kan ha to verv i styret i Rye. Dette innebærer at for å innstilles så må han trekke seg fra vervet som vara økonomi, noe han, leder og økonomiansvarlig er innforstått med.

Valgkomiteen innstiller derfor enstemmig Arild Hermansen til leder for Sykkelgruppen i Sportsklubben Rye frem til årsmøtet i 2019.

Saksliste for årsmøtet ligger her.
 

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen