Du er her

Oslo Triatlon 2018 - Vi trenger deg!

Jonas Sundets bilde

Da var det dags for litt velmenende mas igjen. Den 36. utgaven av Oslo Triatlon braker løs 11. august og for å få dette logistikkrevende arrangementet til å gå rundt trenger vi rundt 150-200 funksjonærer. Vi er inneforstått at det er helt umulig å få så mange fra å stille fra egen klubb og leier derfor allerede inn omlag 75 stk i i tillegg til profesjonelle aktører som redningspersonell på vann, politi og sanitet. Dette koster mye penger og for å klare å bevare økonomien i et sviktende sponsormarked er vi helt avhengige at flest mulig fra klubben stiller opp og ikke minst påtar seg lederverv slik at vi effektivt kan styre innleid hjelp. Husk at arrangementets overskudd tilfaller på ulike måter de andre gruppene i klubben som XP og andre satsingsgrupper og sikrer at triatlongruppen kan tilby et svært rimelig tilbud av svømmetreninger og andre goder. Så selv om du skal delta selv forventer vi at du er med å bidra i for- eller etterkant av arrangementet. 

I tillegg har sunn økonomi og god gjennomførelse av arrangementet vært viktig for å gjøre visse investeringer i inventar, åpne for økt kjennskap til og interesse for klubben. Vi håper du er villig til å ta et tak og samtidig være med på å skape et flott arrangement man kan være stolte av!   
Meld deg på øverst i innlegget. smiley

Vi søker følgende soneledere:

-          Leder sykkeldel
-          Leder løpedel
-          Leder skiftesone
-          
Leder sekretariat
-          Leder for arena/rigg
-          Leder for funksjonær

Vi jobber i stor grad online via prosjektstyringsverktøy, men noen fellesmøter må påregnes. Foruten innsats på stevnedagen, vil man måtte regne med å legge inn 10-15 timers arbeid i planlegging. Det vil bli tilbudt opplæring samt Norges Triatlonforbunds Lokal og eller Regional funksjonærkurs. 
 
I tillegg søker vi  Assisterende stevneleder/Sikkerhetssjef

som et lønnet engasjement for omlag 80-100 timers arbeid. 
Kan være en fin mulighet for å tilegne seg verdifull erfaring i å arrangere et sportsarrangement. 

Meld din interesse eller evt. spørsmål til stevneleder Jonas Sundet

Stasjonære vakter:  
Pga. de nye sykkelforskriftene trenger vi et stort antall stasjonære vakter for å arrangere pga. vi kjører gjennom et område med svært mange stikkveier og forventer at dere som har dugnadsplikt fra sykkelgruppene sertifiserer dere som stasjonære vakter. Man kan ta løypevaktskurset online, samt del 1 av stasjonærvaktkurset slik at vi kan sette opp et stasjonærvaktkurs snarlig for å få utdannet de vaktene vi trenger. Logg deg inn på minidrett og ta e-læringskursene her.

PS! Siden bare en liten del av medlemsmassen følgerklubbsidene oppfordrer vi sterkt alle til å dele dette innlegget på de ulike FaceBook gruppene dere bruker. Takk! yes

 

Synlig: 
Offentlig - alle kan lese