Du er her

Ny samling for jenter 10-16 år i Odense

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Ny samling for jenter 10-16 år i Odense / Danmark, 8. – 10. februar 2019.

Jentesamlingen tidligere i år ble en stor suksess, og på bakgrunn av denne heldig samlingen inviteres ivrige jentesyklister til nytt organisert opplegg i Velodromen i Odense. Fortsatt er motivasjonen å legge til rette og styrke jenterekruttering innenfor sykkelsporten. Å danne et treningsmiljø og nettverk på kryss av klubber og aldre skaper treningsmotivasjon og treningsglede.

Ingen forkunnskaper om banesykling er nødvendig og man trenger ikke å ha med egen sykkel. May-Britt Våland skal igjen lede samlingen med planlagte økter og fartsfylte øvelser gjennom helgen.

Vi (Pål Braaten-Rye SK og Torbjørn Stokke-IF Frøy) ønsker derfor å invitere med jenter primært i aldersgruppen 10-14 (men også 15-16 hvis ønskelig) til banesamling i Odense 8-10 februar 2019.

Selv om vi begge representerer Region Øst, er samlingen også åpen for jenter fra andre regioner.

Vi har allerede en del foreldre som har hatt et ønske om å bli med og håper at flere foreldre kan være med. Dersom dere kun har anledning til å sende deres barn/ungdom til samlingen, går dette fint.

Det er planlagt avreise fra Oslo fredag morgen 8.2.2019 og hjemreise søndag 10.2.2019.

Forrige gang benyttet deltagerne tre ulike transportvalg. Flere finnes. Vi ønsker størst mulig grad av samkjøring samt at deltagere som kommer uten foreldre, får et trygt og godt tilbud. På grunn av at flere ønsket alternativ transport forrige gang, kommer vi ikke å legge opp til ett felles transportalternativ denne gang, men lar det være opp til hver enkelt familie/deltager å organisere dette. Deltagere som kommer uten foreldre, bes gi beskjed om dette til Pål/Torbjørn så ser vi på mulighetene for å koble seg opp med andre familier. Vi håper og tror vi har klart å lykkes med å leie oss inn for 2 netter i Veldromens egne overnattingslokaler. Jentene vil da sove på firejentersrom. Det kan også bli mulighet for tilsvarende overnatting for de foreldrene som ønsker det.

Opplegget vil være som følger:
Fredag – Avreise fra Oslo.
Fredag -  Ankomst Odense og fellesmiddag.
Lørdag -  Flere økter i velodromen.
Lørdag – Felles lunsj og middag.
Søndag – Økt i velodromen med mulig treningsritt.
Søndag -  felles lunsj.
Søndag – Avreise.

Vi har søker Region Øst og Sykkelforbundet om støtte til arrangementet.  Deltagere fra andre regioner er selv ansvarlige for å søke om støtte fra sin region. Vi vil om ønskelig dele informasjon om søknaden som går til Region Øst. Vi håper å komme ut med en egenandel pr deltagende på ca kr 500-1000 som da dekker opphold, mat og sykkel/baneleie. Reise besørges av den enkelte. Egenandelen blir nærmere avklart når antall påmeldte er avklart. Den enkelte oppfordres også til å høre med egen klubb om eventuell dekning til samlingen.

Ta kontakt med enten Pål eller Torbjørn Stokke på e-post eller telefon som nevnt nedenfor dersom du/dere ønsker å være med.
Jenter som lurer på om dette er noe for dem kan gjerne ta kontakt med Celine Braaten på tlf/SMS 940 59 509 eller Henriette Stokke på tlf/SMS på 938 03 737.
Vi har allerede fått spørsmål om guttesøsken kan delta. Dette er selvfølgelig helt i orden, men vi tar forbehold om at enkelte deler av det sosiale opplegget vil bli tilrettelagt for jentene.
Nærmere informasjon gis etter påmelding.

Lenke til Velodromen: www.odensecyklebane.dk
Dere kan lese mer om forrige samling her og her.
Vi håper at flest mulig kan delta!
Mvh Pål Braaten pb(at)bbfo.no tlf 917 38 538
Torbjørn Stokke torbjorn.stokke(at)pwc.com tlf 95 26 01 87

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen