Du er her

Vårt nye æresmedlem

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Et enstemmig hovedstyre innstilte i februar Gunnar A. Gulliksen til æresmedlem i klubben, og vi er glade for at årsmøtet 2019 godkjente nominasjonen.

Begrunnelse for innstillingen:

Ved årsmøtet våren 2012 trakk gikk den tidligere lederen, Lars Åge Hjelseth av uten at valgkomiteen hadde funnet hans etterfølger. Klubben sto derfor uten leder noen måneder, før Gunnar tok over ledervervet. Dette ansvaret var han seg svært bevisst i sine seks år som leder av klubben.

Gunnar tok straks initiativ, han satte seg grundig inn i klubbens aktiviteter og funksjoner, og trakk på mange personer i klubben som grunnlag for endringer og tiltak. Erfaringsbakgrunnen og personligheten til Gunnar ga ham stor gjennomslagskraft. Han avskaffet blant annet et arbeidsutvalg og effektiviserte styrets arbeidsform. Han innførte ressursgrupper i klubben, og avholdt flere ressursmøter for å legge langsiktige planer, og utarbeide strategidokumenter. Ikke minst jobbet han for å føre de ulike gruppene i klubben tettere sammen, og bedre samarbeidet på tvers av aktiviteter.

Gunnar hadde dessuten evnen til å få folk til å snakke sammen, få gode ideer og få lyst til å utføre dem i praksis. Det kom alltid arbeidsiver og tiltakslyst ut av Gunnars møter, og mange gode samarbeidsgrunnlag ble lagt over en frokost før arbeidstid, et tidspunkt det var lett for de fleste å finne tid til et møte.

Klubben har vært heldig som har fått nyte godt av Gunnars dyktige lederskap gjennom seks år, derfor har et enstemmig hovedstyre i Sportsklubben Rye innstilt Gunnar A. Gulliksen som æresmedlem i klubben.

Æresmedlemmer i SK Rye
(årstall for tildelingen i parantes):

Alf Strøm Larsen (1935 )
Finn Stormstad (1960)
Odd Aslaksen (1970)
Gunnar Kjennerud (1970)
Rudolf Libæk (1970)
Fritz Hanssen (1976)
Per Digerud (1980)
Asbjørn Bjerke (1988)
Arne Nilsen (1960)
Erik Gjems-Onstad (1986)
Tor Myrseth (1988)
Erling Pedersen (1988)
Kåre Gustav Johansen (1988)
Thor Mortensen (1988)
Jon Altern (1993)
Bjørgan A. Nygaard (1993)
Leif Watle (1993)
Kjell Pedersen (1995)
Mikkel Kardel (1996)
Per Langseth (2006)
Lars Åge Hjelseth (2013)
Erik Almstrøm (2015)
Gunnar A. Gulliksen (2019)

Om æresmedlemskap i Sportsklubben Rye

SK Rye kan gi enkeltpersoner æresmedlemskap i klubben. Et æresmedlem har fulle rettigheter i klubben og betaler ikke kontingent.

Æresmedlemsskap i SK Rye er klubbens høyeste utmerkelse. Æresmedlemskap kan tildeles personer som gjennom en årrekke har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid for klubben. Æresmedlemskap deles ikke ut basert på idrettslige prestasjoner.
Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i SK Ryes verdier; helse, ærlighet, idrettsglede og fellesskap.

Hovedstyret mottar forespørsler om æresmedlemskap og fatter vedtak om æresmedlemskap. Vedtaket må være enstemmig. Beslutningen om innvilget æresmedlemskap kunngjøres på årsmøtet av hovedstyrets leder og det deles da ut Ryes diplom for å markere utnevnelsen.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen