Du er her

God sommer!

Hei alle  
 
Som styreleder registrerer jeg at enkelte er kritiske til Rye sin beslutning om å stille opp for NCF og Sykkelnorge; nærmere bestemt NM U23.
 
Alle står fritt til å både mene og synse, men jeg tør oppfordre om at vi alle tenker på hva vi skriver. Rye er som andre i stor grad avhengig av frivillighet, og «hard kritikk» - inkludert det som kan oppfattes som unødig - fremmer neppe hverken dugnadsånd eller utvikling av idretten/klubben.
 
De som mener å ha konstruktiv kritikk bør, om hensikten er positiv, henvende seg til enten styret eller sykkelgruppen ved Arild og/eller Linda. På den måten kan kritikk virke etter den hensikt jeg nesten må tillegge at alle har som et utgangspunkt.
 
Helt generelt mener jeg at det å kritisere åpent på nettet sjelden fører til noe godt. Et minimum må i så fall være at det som skrives er riktig. Ellers blir det enda vanskeligere å forstå hvordan dette skal virke positivt overhodet. Det er en kjent sak at det er enklere å kritisere enn å gi ros, og når det gjøres på nett kan det føre til at uriktigheter blir sannhet og kritikken bunner ut i ren uthenging. Mange kan bli fristet til å «dyrke» det negative, og slik sett kan det bære veldig galt av sted.
 
Uansett; alle skal vite at Rye aldri ba om å få arrangere NM U23. Vi ble i likhet med flere klubber pent spurt om å bidra; og styret valgte å gjøre det da andre klubber ikke ville.  Dette medførte at sykkelgruppen måtte nedlegge flere hundre timers gratisarbeid alene for å hjelpe NCF/Sykkelnorge i en vanskelig situasjon. Jeg synes det er i overkant ufint å kritisere de involverte som utelukkende bruker egen fritid på slikt, og som har ytet sitt ytterste for å løse oppgaven. Og selvsagt har alle grupper bidratt i dette arbeidet. Politiet har godkjent, og mannskap har vært innleid med mer. Men den krevende løypen - kombinert med selvsagt noen åpenbare mangler i forberedelsene, og godt vær (badegjester) - gjorde at mangel på respekt for trafikkvakter og motorsykkelpatruljer, bilister som ignorerte trafikkregler (for å nevne det som ble avgjørende) til slutt medførte at kommissær sa stopp. Dette er selvsagt en fryktelig situasjon for alle involverte, men mitt poeng er at den fordeling av skyld som enkelte tillater seg å foreta uten å ha inngående kunnskap om ulike «fakta» er meget vanskelig å forsvare ut fra en tanke om fellesskap, positivitet og ikke minst respekt for de som faktisk bruker sin fritid til nytte for så mange.
 
Rye både skal ta og tar ansvar for arrangementer, og det skal vi fortsette med. Om alle bare vil «delta» blir det jo ingen arrangement å delta på...
 
Så la oss lære av våre feil, stå sammen, og bruke våre ressurser til å bidra positivt. Bidrar alle litt er det utrolig hva vi kan få til; og stikkordet er SAMMEN.
 
GOD SOMMER!!


John M Hammervoll
Styreleder Sportsklubben Rye

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen