Du er her

Søknadsskjema, satsningsyklist i Landeveisgruppa

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Simen Kneppe var satsningsrytter i SK Rye i 2016 (arkivfoto).

Vil du søke om å bli satsningsrytter i LANDEVEISGRUPPA I BU for 2020?

Søknadsskjema lastes ned her, fristen for innsendelse er 24.11.19.

SK Rye BU har tilrettelagt for at de rytterne som ønsker å satse og oppnå resultater innen sin gren i aldersgruppen 15/16, junior og senior skal få et godt og profesjonelt tilbud.

Hensikt

Vår målsetning er at SK Rye BU skal være den foretrukne sykkelklubb i Oslo-området, og skal i tillegg til et godt breddetilbud også kunne hevde seg i Norgestoppen innen de nevnte aldersgrupper.

Tilbud/goder for satsningsryttere

Fellestreninger som til resten av treningsgruppen
Treningsplaner og jevnlig oppfølging av trener
Konkurranseplan
Treningssamlinger
Rytteren får innenfor en nærmere bestemt ramme dekket andel av utgifter til:

 • Startkontingenter i landeveisritt
 • Reiseutgifter til ritt og treningssamlinger
 • Overnattinger på ritt og samlinger
 • Lege-/fysikalsk behandling

Spesialpris på følgende utstyr gjennom SK Ryes samarbeidspartnere:

 • Sykkelflasker, sportsdrikk, gel og sportsbarer (ca 50 % avslag)
 • Ryetøy (tidligere år gratis til en verdi av ca 3000 kr)

NB! Det opplyses at det for tiden forhandles med sponsorer om samarbeidsavtaler med Rye som sportsklubb. Hvilke fordeler som kommer ut av disse forhandlingene for Ryes satsningssyklister, vil være det Rye kan tilby som satsningsrytter-goder.

Kriterier for deltagelse som satsningsrytter:

 • SK Rye forventer at rytteren gjennom sykkelsesongen har høy prioritet på landeveissykling
 • Være 15 år eller eldre pr. 31/12/20
 • Betalt medlemskap, treningsavgift og lisens
 • Tilfredsstille og undertegne kravene i kontrakten med SK Rye
 • Villig til å jobbe målbevisst og legge ned ekstra innsats for å bli en bedre syklist

Forpliktelser:

 • Følge treningsplan satt opp av treneren (unntak avtales med trener) og føre treningsdagbok
 • Deltagelse i NM/UM og alle Norgescup-ritt (juniorløpere)
 • Deltagelse i NM/UM samt prioritert ritt spesifisert når terminliste foreligger (15-16 år)
 • Delta på minimum en fellestrening i uka og samlinger når det passer inn i treningsplanen (unntak avtales med trener)
 • Overnatte sammen med SK Rye på ritt og samlinger såfremt det ikke sammenfaller med landslagsopplegg eller andre forpliktelser.
 • Foreta løypebefaringer med øvrige Rye ryttere når det passer.
 • Møte opp på SK Rye BUs arrangementer og relevante klubbmesterskap
 • Være en god rollemodell og bidra til et positivt, inkluderende og  hyggelig Rye-miljø.
 • Bruke klubbdrakt på ritt, treninger og i andre sammenhenger der klubben kan få publisitet.
 • Foreldre/foresatte forplikter seg til å bidra aktivt med kjøring, service og andre oppgaver i forbindelse med ritt og andre arrangementer.
 • Rytter lager et resyme av seg selv for presentasjon av rytter på Rye sine hjemmesider
 • Rytter forplikter seg å avstå fra alkohol og narkotiske stoffer.

Disse kravene vil bli satt opp i en kontrakt som hver satsningsrytter må undertegne.  

I søknaden skal du også skrive:

Beskrivelse av dine resultater i ritt fra 2019-sesongen
Beskrivelse av treningsarbeidet 2019: (legg gjerne med kopi av treningsdagbok).
Beskrivelse av planlagt treningsarbeid høsten /vinteren 2019/2020.
Hvilke ritt skal du å delta på i 2020-sesongen.
Hva er dine ambisjoner for kommende sesong.
Syklistens/søkerens  navn
Syklistens alder (pr 01.01.2020)                                               
Godkjenning foresatt (hvis under 18 år).                                              
Tlf. (til foresatt hvis under 18 år)       
E-postadresse

Søknaden kan lastes ned her og sendes digitalt til gruppeoppmann i hver enkelt gren, og godkjennes av styret.

Utfylt søknad returneres til:
Torunn Fagervold (Mobilnummer): 98894424, torunn.fagervold@gmail.com og
Pål Braaten (Mobilnummer) 91738538, pb@bbfo.no.

Vil du lese om noen av Ryes tidligere satsningsryttere finner noen eldre atikler her og her.

 


                                                      

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen