Du er her

Styret arbeider med inngåelse av ny avtale med hovedleverandør

SK Rye har i dag en samarbeidsavtale med Original Teamwear AS (Kalas) som leverer vårt SK Rye-profilerte tøy. Avtalen med Kalas utløper 1. februar 2020. I den forbindelse har styret gjennomført en anbudsinvitasjon til utvalgte 4 potensielle leverandører. Kalas, som en av disse fire, er invitert til å gi tilbud på ny avtale. I tilbudsinvitasjonen er det satt opp en rekke kriterier og ønsker som baserer seg på innspill fra alle gruppene i klubben. 
 
Styret tar sikte på å inngå ny avtale med en leverandør medio januar. Eventuelle synspunkter som medlemmer har vedrørende valg av leverandør kan meldes til styret via gruppelederne. 
 
SK Rye har også inntil nylig hatt en avtale med Milsluker'n som ga medlemmene rabatt på enkelte produkter. Denne avtalen er nå utløpt og Milslukern har ikke ønsket å forlenge denne, men ønsker heller alle Ryes medlemmer velkommen til Milslukerns kundeklubb. 
Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen