Du er her

Vi bytter medlemssystem

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Vi er pålagt av NIF til skifte til et NIF-godkjent medlemssystem, og det vil bli sendt ut faktura på medlemskontingent i løpet av januar. 

Alle vil få beskjed om hvordan kontingent skal betales, og ingen må betale inn kontingent uten at de har fått melding. 

Skulle det derimot være noen som ikke får melding innen utgangen av januar,  må de ta kontakt med kasserer@skrye.no.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen