Du er her

Seniortreff

Inger Heiberg Woxholtts bilde

"Ryes eldre" gjenoppstår!

Vi ønsker at flere av seniorene skal ha et møtested hvor vi kan treffes for å skryte av alle våre «meritter» og hva vi ha opplevd i SK Rye gjennom mange år. Seniorene  i SK Rye, Tor Myrseth, Per Langseths og Gunnar A. Gulliksen, har møttes en tid for å snakke sammen om vår kjære klubb, og vi vil gjerne invitere flere til å bli med på hyggelige treff.

Vårt første møte blir tirsdag 10. mars kl 19.00. Vi synes det er fint med et møte i forkant av årsmøtet i klubben, da kan vi oppdatere hverandre på hva skjer i klubben i jubileumsåret.

Gjest på første senior samling 10. mars er Thomas Svane Jacobsen som forteller om XRye XP sitt opplegg for å feire 20-års jubileumet for seieren i DSSP og det som etter hvert ble Rye XP, med mange seire og rekorder. Nå skal flere x-ryttere fra Rye XP ut på ny langtur i juni. 

Sted blir Mayas på Fornebu S, der er det lett å parkere og lett å komme til med buss 31 Fornebu, med stopp rett utenfor døren.

Påmelding til Per Langseth senest 2 dager før. Maya’s er en folkelig restaurant med mat fra det italienske kjøkken. En middagsrett på Mayas koster ca. 200 kr.
Nest treff blir 12. mai.

Når er man senior? Når man selv føler seg som en senior, for eksempel fra 62 år, da kan mange ta ut pensjon.

Tor, Per og Gunnar er alle æresmedlemmer i SK Rye. For de som ikke kjenner oss så godt så er det en liten presentasjon av oss under.

Gunnar Andreas Gulliksen har vært medlem siden 2002. I 2012 tok han over som leder etter Lars Åge Hjelseth og var leder fram til årsmøtet i 2018. Gunnar re-organiserte og effektiviserte styrearbeidet i Rye ved å etablere en ny organisasjonsplan for klubben, en plan som klubben fortsatt følger. Gunnar har også vært rittleder for Nordmarka rundt. Gunnar var også pådriver for å få utviklet strategidokumentet «SK Rye mot 2020». Fokuset i Gunnar sin lederperiode var preget av «Sportsklubben Rye er større en den gruppen du er med i». Dette ble brukt som en påminnelse til alle grupper og medlemmer om felles identitet og samhold. SK Ryes historielag ble etablert under Gunnars ledelse. Videre bidro Gunnar spesielt sterkt til å videreutvikle Ryes forskjellige eksterne arrangementer og til å styrke og aktivt støtte opp om Barne- og ungdomsgruppas aktiviteter både for bredden og i særdeleshet de mest aktive landeveissyklistene, terrengsyklistene og utforsyklistene. Han har også stått bak populære felles treningsturer hver søndag til Son. I 2019 ble Gunnar utnevnt til æresmedlem.

Per Langseth meldte seg inn i klubben i 1981. Han var aktiv i turrittgruppa som syklist, gruppeleder under Styrkeprøven og som rittleder av både Nordmarka og Øyeren Rundt gjennom flere år. Han hadde også i flere år ansvaret for Ryes transport- og overnattingsopplegg til Trondheim-Oslo og til andre ritt som Väneren Rundt. Per og hans kone Wenche tok i 1996 initiativet til å etablere dagens Barne- og ungdomsgruppe. Han har fungert som økonomiansvarlig for gruppen i over 25 år fram til siste årsskifte, vært rittleder for flere store terrengritt i Scott cup, NISSAN cup og United Bakeries cup, vært Ryes representant i Oslo Terrengsykkelcup siden 1998, arrangør av nåværende Kalas cup, Norges største terrengsykkelcup. Per har ledet totalcupen i tre år og er fortsatt Ryes representant i cupens styre. Av eksterne verv ellers har Per vært medlem av Oslo Cyklekrets kontrollutvalg i to perioder på til sammen 17 år (1991-1999 og 2002-2010) og nestleder av OCK i de mellomliggende årene og hadde blant annet hovedansvaret for data- og resultatservice for T-O og L-O i 2000. I 2004 til 2006 var han leder av Norges Cykleforbunds rekrutteringsutvalg. Per har også bidratt til å samle informasjon om Ryes historie. Han ble utnevnt til æresmedlem i Rye i 2006. I 2012 ble han tildelt Oslo Idrettskrets Ildsjelpris for innsatsen for Sportsklubben Rye, Oslo Cyklekrets og Norges Cykleforbund.

Tor Myrseth ble syklende medlem i klubben tidlig i 1977. Etter et år som nestleder overtok han ledervervet i Rye i 1981-82, og satt som leder i 16 år. Dessverre var Rye da langt nede økonomisk, men styret klarte å bringe økonomien i orden gjennom gode inntekter som følge av solide deltakerantall i våre arrangementer og forsiktig budsjettering i alle ledd. Oslo Triatlon ble startet opp av SK Rye i samarbeid med Oslo Idrettslag og Oslo Politiets Idrettslag i 1983 – en sportslig og økonomisk suksess fra første stund og som SK Rye nå er eneansvarlig arrangør av. Tor tok i mange år på seg oppgaven med å organisere og selge Ryeklær hjemme hos seg selv, hvor medlemmene måtte gå og kjøpe Ryetøy. Tor har også vært ansvarlig trener for den populære innetreninga i snart 40 år, og har i årenes løp trent flere tusen Ryemedlemmer.


Tors innetrening har vært populær i 40 år. Tor i svart (med briller) foran i midten. Foto: Inge Nilssen

 

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen