Du er her

Dato for årsmøte – et spesielt år

Tiden er kommet for at også Rye skal gjennomføre sitt årsmøte, og styret har bestemt at årsmøtet skal avholdes
 
                Tid:        Tirsdag 16. juni klokken 18.00
                Sted:     Elkjøp Nordics lokaler i Nydalen, Nydalsveien 18A.
 
Vi har besluttet at årsmøtet skal avholdes fysisk gitt at myndighetenes anbefalinger tillater oss å gjøre dette. Det innkalles derfor til et fysisk årsmøte.

Vi må ta forbehold om at det er gjennomførbart, og skulle myndighetene på aktuelle dag mene at vi ikke kan gjøre dette vil vi uansett gjennomføre årsmøtet digitalt i tråd med anbefalingene fra NIF. Det samme gjelder om antall deltakere på årsmøtet skulle overstige det antall myndighetene tillater samlet på et sted. Vi vil i så fall komme tilbake til dette; herunder hvilken elektronisk plattform som vil bli benyttet. Men nå er det fysisk årsmøte som er besluttet, og vi håper at det lar seg gjennomføre.

Vi må av nevnte grunner be våre medlemmer melde seg på til årsmøte, og invitasjon vil om litt bli sendt ut.
 
Frist for slik påmelding er satt til fredag den 12. juni klokken 23:59.
Det vil i utgangspunktet være mulig å melde seg på i etterkant, men det er da ikke sikkert at det er plass i lokalene, og styret kan ikke garantere noen deltakelse på årsmøte ved påmelding etter den frist som er satt.

Årsmøtepapirer (beretninger, rapporter og instillinger) ligger nederst i denne artikkelen: https://www.sportsklubbenrye.no/node/32275

/sites/skrye.no/files/imce/medlem/53281/2020/Diverse/Til_aarsmotet/SK%20Rye%20aarsrapport%202019_0.pdf

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen