Du er her

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Etter vedtak på ordinært årsmøte 16.6.2020 innkalles det med dette til ekstraordinært årsmøte 23.9.2020 kl. 18.
Møtet vil bli avholdt på den digitale plattformen Zoom.

Vi ber så mange som mulig av de som vil delta melde seg på på forhånd, for å få tilsendt innloggingslink til det digitale møtet. Det vil også være mulig å melde seg på helt fram til møtets start, men for å vite at vi bare slipper inn stemmeberettigede medlemmer (de som har betalt kontingent) i det digitale møterommet, kan det ta litt tid før alle slipper inn hvis man ikke har meldt seg på på forhånd, og vi ber om forståelse for dette.
Alle stemmeberettigede som ønsker å avgi stemme må logge seg inn separat, fra hver sin enhet.

Det vil bli avholdt et testmøte dagen før kl. 18, hvor alle som ønsker det kan koble seg opp, sjekke at alle funksjoner virker og at man er kjent med oppsettet.

Meld deg på det ekstraordinære årsmøtet her:
https://app.rubic.no/Public/Events/1096

Saksliste:

1. GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE

2. VELGE DIRIGENT, REFERENT, SAMT 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE
PROTOKOLLEN

a. Valg av dirigent

b. Valg av referent

c. Valg av to representanter til å underskrive protokollen

3. GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN

4. BEHANDLE INNKOMMET FORSLAG FRA LØP- OG SKIGRUPPEN

5. VALG

Det er kun sakene som står på sakslisten som skal behandles på dette årsmøtet.

Innloggingslink til selve møtet blir tilsendt alle stemmeberettigede påmeldte på mail.

Her ligger sakslisten med saksopplysninger og valgkomiteens innstillinger:

/sites/skrye.no/files/imce/medlem/53281/2020/Diverse/Til_aarsmotet/EO_arsmote/SK_Rye_saksliste_EO_2020_0.pdf

 

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen