Du er her

NCFs fortjenestemerke til Per Langseth

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Det er en stor glede å ha fått vite at det under middagen på forbundstinget 7. mars 2020 ble delt ut NCFs fortjenestemerke til Per Langseth, og for noen uker siden fikk endelig Per overrakt det flotte merket av klubbens leder, Robin Mackenzie-Robinson, på en koronasikker måte.

I innstillingen står det:

Per Langseth ble medlem av SK Rye 5.11.1981. På grunn av sitt store engasjement gjennom mange år ble han æresmedlem av SK Rye i 2006 og kåret til årets ildsjel i 2012 av Oslo idrettskrets.

God sportsånd
Per Langseth er den første til å sette andre foran seg selv.
Han har vist dette både i rollen som leder av turrittgruppa hvor han i flere år på 80- og 90-tallet var leder for sykkelrittene Nordmarka Rundt og Øyern Rundt. Store arrangementer hvor han laget en organisasjonsplan og satte det hele inn i en elektronisk løsning – et pionerarbeid innen idretten.
Han arrangerte flere fellesturer til Vänern Rundt og en til Kopparrittet, en jubileumstur til Ustaoset/Rallarveien samt transport og hotellopplegg for ryeryttere i Trondheim-Oslo i flere år. Disse turene og arrangementene fikk mange hundre medlemmer stor glede av siden de var planlagt til minste detalj og med stor omsorg for at alle skulle bli ivaretatt på beste måte. Det var Pers tanke at alle skulle få best mulig utbytte av turene som var varemerket – ikke alle nattetimene han selv brukte på planlegging, bestilling, brev, telefoner osv.

Positive holdninger
I 1997 startet Per Langseth opp barne- og ungdomsgruppa i SK Rye. Sammen med sin avdøde kone, Wenche Langseth, påtok de seg ansvaret for å arrangere to ritt i det som den gang het Scott cup. Per var rittleder for disse rittene. Fra et deltakerantall på over 100 på disse onsdagsrittene, har dette vokst til over 4000 deltakere fordelt på 9 ritt. Per Langseth er arkitekten bak dette. Han tok initiativet, har hele tiden tatt del i møtene for å få andre klubber med og selv stått i første rekke på stevnene. Han har vært Ryes hovedmedlem i cup-komiteen siden 97-98 og i den funksjonen hatt hovedansvaret for all premiering i alle ni rittene. Vi ser hvilken glede Per Langseth har hatt av å kunne dele ut premier til barn og unge som har hevdet seg i alle disse konkurransene.  Han har hatt ansvaret for Finalerittet som har vært et av Ryes ritt. Der deles det ut ca 400 premier i løpet av arrangementet, både for selve finalerittet og sammenlagt.
I sum viser dette hvilke holdninger som preger Per Langseth: Et enormt tidkrevende arbeid for å skape best mulig arrangement for flest mulig. Ikke en detalj er overlatt til tilfeldighetene. Per Langseth ønsker mer enn noen at hver enkelt deltaker skal oppleve et prikkfritt arrangement. I flere år var han speaker på disse sykkelrittene og sørget for førsteklasses informasjon og resultatservice. Det forekommer derfor ytterst sjelden annet en ros fra foreldre, følgemannskap og deltakere når Per Langseth har satt sin signatur under arrangementet.  Selv om vi nå er ferdig med 2019-sesongen er Per fortsatt aktiv i cup-komiteen og i full planlegging av 2020-sesongen.

God oppførsel
Per Langseth er en hedersmann.
Som advokat er han naturligvis bevisst det rent lovmessige. Daglig ser vi at hans dannelse preger alle handlinger. Dannelsen er jo handlingene som daglig preger et menneske og som er summen av alt som et menneske står for. Per er helstøpt, ærlig, hjelpsom, oppofrende og et forbilde for alle.
Han er beskjeden på egne vegne, men ruver i kraft av innsatsen han legger ned for andre. Voksne og barn har mye å lære når det gjelder språkbruk, besinnelse, rettskaffenhet og innsats for andre.
Solidaritet og lojalitet, idrettens anseelse, engasjement i det daglige idrettsarbeidet og en ekstaraordinær innsats for lokalmiljøet.
Per Langseth var i 15 år leder for Kontrollkomiteen i Oslo Cyclekrets. Ved sin nøyaktighet og krav til ordentlighet, viste han kvalifikasjoner utover det vanlige. Hans arbeid banet vei for at kretsen fikk et ryddig forhold til økonomi og at beslutninger ble fulgt opp. Han har også hatt verv for NCF.
Per Langseth har stått på for SK Ryes barne- og ungdomsgruppe helt fra han var med å starte den. Når vi nå tjuetre år senere ser tilbake, preger Per Langseth fortsatt arbeidet i gruppen. Han har hatt hånd om kassererjobben, sittet i styret, ansvar for terrengcupritt, hatt oversikt over medlemmer i barne- og ungdomsgruppa, hatt ansvaret for lønninger, utlån av tilhenger, lager, lisenser med mer.
Per Langseth hadde i seks–syv år også en sentral rolle i support-teamet til SK Ryes ekspresslag i Den Store Styrkeprøven. Hans evner innen logistikk ble høyt verdsatt av deltakerne og bidro til de svært gode resultatene.
Vi vet at Per Langseth i stor grad står bak kvaliteten på SK Ryes arbeid med barn- og ungdom.
Fra den spede begynnelsen i 1997 til i dag, 23 år senere, har mange tusen mye å takke ham for.  Treningene i egen klubb har vokst fra en håndfull til på det meste 244 ryttere betalte treningsavgift.  Dette er organisert og tilrettelagt på en forbilledlig måte; mye takket være Per Langseth. Vi har allerede nevnt rittene som gir anledning for alle ivrige yngre utøvere til å konkurrere i perfekte arrangement – også med Per Langseth som en viktig del av det hele.
Svært mange barn, unge og foreldre har grunn til å takke Per Langseth for et utrettelig og oppofrende arbeid. Takket være ham har tusenvis av barn og ungdom blitt tatt vare på og fått sjansen til å delta i trening og ritt hvor kvalitet i alle ledd har vært signaturen.

Medlemmer av Sportsklubben Rye vil derfor gjerne nominere ham til en utmerkelse.

(Lister over NCFs utmerkelser finner du her.)

 

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen