Du er her

Stiprosjektet er fullfinansiert

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Nå er den planlagte to kilometer lange «innstegsløypa» på Langsetløkka på Kjelsås fullfinansiert, etter at klubben har fått tilskudd både fra Sparebankstiftelsen DNB og spillemidler.

– Målet med utviklingen på Langsetløkka er å etablere et nettverk av bærekraftige, tilrettelagte stier for barn unge og nybegynnere på terrengsykkel. Sommeren 2020 ferdigstilte vi et mindre pilotprosjekt som er en liten del av «innstegsløypa». Formålet med pilotstien var å få en referanse på hvordan stiene bør bygges for å være bærekraftige, trygge og med minimalt inngrep i naturen, sier Tord Bern Hansen, leder for stiprosjektet, i en artikkel i Nordre Aker budstikke.

– Pilotstien har fått gode tilbakemeldinger både fra syklister og Bymiljøetaten som et eksempel å etterfølge, som vi selvsagt setter stor pris på. Vi håper å få på plass nødvendig godkjenning fra kommunen for «innstegsløypa» i løpet av 2021. I motsatt fall kan vi miste over en million kroner i finansiering.

Mange involverte har investert mye fritid i dette prosjektet, det være seg budsjett og økonomi, møtevirksomhet og masse fysisk dugnadsarbeid, så heder og ære til alle de involverte!

Saken nå ligger hos Bymiljøetaten. Iverksettingstillatelse fra kommunen er ikke gitt ennå, men SK Rye er opptatt av at slike prosesser gjøres på en god måte, og tok tidlig kontakt med både andre idrettslag, verne- og interesseorganisasjoner for å få deres synspunkter på saken.

Enkelte brukere av området har blant annet på facebook uttrykket bekymring for hva dette prosjektet vil bety, og Tord, leder for prosjektet presiserer derfor følgende:

1) Langsetløkka har vært, og vil fortsatt være et område for flerbruk med ski, aking, sykling, uorganisert og organisert aktivitet. Langsetløkka har vært et område for terrengsykling i mange år, og vi samarbeider veldig godt med blant annet Kjelsås langrenn om aktiviteter og stier/løyper for felles nytte.
 
2) Innstegsløypen berører bare eksisterende stier i et svært avgrenset område (i hovedsak innenfor 1 km for de som er kjent). Disse stiene brukes allerede i dag som konkurranse- og treningsløyper til terrengsykling.
 
3) Gangtrafikken på grusveiene får ikke endrede vilkår. De siste årene har vi bevisst endret konkurranseløypene slik at de ikke berører Midtoddveien (brukes kun ved vending nord i 2-km). Tidligere ble Midtoddveien brukt. Innstegsrunden benytter bare grusveien opp fra Langsetløkka, og i oppoverbakker holder syklistene lav fart. Ut over det benyttes ikke grusveiene til innstegsløypen.
 
4) Innstegsløypen ønskes også utformet slik at den skjermer bålplassen og andre områder ute på selve løkka for at syklister kommer i full fart. Målsettingen er å redusere potensialet for konflikter mellom ulike brukergrupper.
 
5) Innstegsløypen skal utformes slik at den legger tilrette for at barn, lite øvede og tildels funksjonshemmede kan bruke runden. Underlaget vil være slik at det vil fungere godt med rimelige sykler snarere enn å stimulere til kjøp av kostbare sykler.
 
Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen