Du er her

Sykkeltransport fra Oslo til Trondheim

Hans Skaris bilde

Rye 15 ved Rolf Kristiansen har bestilt sykkeltransport til DSSP. Det tilbys også sykkeltransport for andre Rye ryttere inkludert Rye 17.

Det koster kr. 300 og betales på vipps. SK Rye gir økonomisk støtte til sykkeltransport og derved lavere egenandel.  

Det er et begrenset antall plasser for andre syklister og det koster kr. 400 som betales på vipps.

For Rye 15 ryttere dekkes sykkeltransport av tidligere innsamlet egenandel til Rye 15, så Rye 15 ryttere trenger ikke vippse.

Levering av sykkel: torsdag 16.06.2022 kl. 18.00-(19.00) på Årvoll skole.
Du setter på emballasje på sykkelen selv. Sett på navnelapp på sykkelen med ditt tlf. nr.

Syklene kommer til Trondheim fredag 17.06.2022 ca. kl. 11 (bakgården på Thon Hotel Prinsen).

Det er opprettet en ny Vippskonto som kan tas i bruk umiddelbart, #754744.
Bilde av QR-kode benyttes når du skal vippse. Transaksjonskosnadene er 1,75%.
Netto innbetalinger går til Ryes hovedkasses konto 90011535614.

Ved spørsmål om sykkel-transport kan du kontakte Rolf Kristiansen (Rye 15) 996 45 056.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen