Du er her

Eier NCF sykkelfellesskapet?

I kveld har Sportsklubben Rye stemt for at Styrkeprøven skal inn på NCFs terminliste. Vi forventer med dette at vi slipper beskyldninger om regelbrudd og grunnløse trusler om å bli kastet ut av Norges idrettsforbund. Vi har aldri hatt noe ønske om å skape en «alternativ idrettsmodell» eller aktivt tre ut av NCFs «fellesskap». Vårt mål har hele tiden vært at Styrkeprøven faktisk blir arrangert, og kan forbli et fantastisk sykkelritt samt treningsmål for veldig mange syklister.

I denne prosessen synes vi at NCF har valgt meget tung skyts mot grasrota i norsk sykkelsport. Det har blitt skrevet og sagt mye fra NCF som vi ikke kjenner oss igjen i, og vi har følgelig et behov for å komme med noen presiseringer.

Styrkeprøven AS er et ideelt selskap som eies av åtte sykkelklubber. Alt av et eventuelt overskudd hadde gått uavkortet tilbake til eierklubbene. Klubbene har ingen store administrasjonskostnader, dyre leieavtaler eller advokatutgifter. Derfor ville pengene gått til å skape mer sykkelaktivitet, noe som igjen gagner sykkelfellesskapet. Om det samme kan sies med økonomiske midler som går direkte tilbake til NCF er vel heller usikkert.

Sportsklubben Rye er et idrettslag underlagt NIFs og NCFs regelverk. Det har blitt hevdet at vi kunne komme til å bryte dette regelverket ved å arrangere ritt som ikke ligger i NCFs terminliste. Det kan vi vanskelig se at stemmer. Idrettens regelverk må tolkes i lys av gjeldende rettspraksis, og i den siste tiden har det blitt avsagt flere sentrale internasjonale rettsavgjørelser på området. Essensen i sakene er at særforbundene ikke kan beskytte sine monopoler på å arrangere offisielle konkurranser ved å vilkårlig straffe klubber eller individuelle deltakere i konkurranser som ikke er arrangert gjennom forbundene. Med andre ord hadde trolig ikke NCFs trusler om sanksjoner mot klubber og utøvere holdt vann.

Og hvor konstruktivt er det av NCF å aktivt true sykkelklubber, selve grasrota i norsk sykkelsport? Vi vil minne om at det er klubbene som bidrar med den aktiviteten forbundet så sårt trenger, og trusler fungerer sjelden som motivasjon.

Ett av NCFs argumenter har vært at Antidoping Norge (ADNO) ikke ville ha hatt anledning til å teste utøvere under Styrkeprøvens arrangement hvis rittet hadde blitt arrangert utenfor NCFs terminliste.

Antidoping og antidopingarbeidet i klubben vår prioriteres høyt. Vi har utarbeidet en egen antidopingpolicy og klubben er registrert som et Rent idrettslag. Når det gjelder medlemmer av vår egen klubb og andre sykkelklubber vil disse i utgangspunktet kunne bli testet av Antidoping Norge (ADNO) når som helst, og hvor som helst.

Det er i utgangspunktet riktig at ADNO ikke ville hatt anledning til å teste utøvere under Styrkeprøven uten videre, men det hadde vært fullt mulig å få gjort noe med. ADNO har inngått en rekke avtaler om dopingtesting med organisasjoner og arrangementer utenfor den organiserte idretten. ADNO ville selvsagt kunne ha inngått en slik avtale med Styrkeprøven også.

Avslutningsvis vil vi nevne at et av klubbens mål er å arrangere og få gjennomført et anstendig turritt-tilbud på landeveien. Vi har flere ganger spurt oss hva NCF faktisk bidrar med for å få gjennomført turritt, og det har vært laber eller ingen interesse fra forbundet i årevis. Det kommer stadig flere krav fra politi og vegmyndigheter til rittarrangører, men ingen merkbar drahjelp eller støtte fra NCF. Nå har imidlertid NCF våknet noe så veldig, men det er ikke for å bistå med å få gjennomført turritt, heller det motsatte. Harde fakta er at vi står igjen med et historisk dårlig ritt-tilbud på landeveien. Dette ønsker Sportsklubben Rye å gjøre noe med, og vi håper det nye styret i NCF ønsker det samme.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen