Du er her

Spinning i dag 27. oktober

Lars Olav Skårbergs bilde
Forum: 

 

”Faseintervaller”
 
10 min (75-80 %), 12 min (80-85 %), 12 min (85-87 %) som faseintervaller.
 
Faseintervallene kjøres sammenhengende, slik at bare skiftet i intensitet utgjør overgangen mellom dragene. Høy sone 2 i første draget og stigning til høy sone 3 på siste lange draget.
 
Deretter 4 x 4 min i høy sone 3 (85-87%) med 2 min pauser.

Til slutt 3 x 10 sek spurtdrag med ca 1min pause mellom dragene. Spurtene trenger ikke kjøres på maks.
 
Til sammen 50 min arbeidsperiode.