Du er her

Satsingsryttere i Sk Rye for 2011-sesongen

Erik Øystein Johansens bilde

Trykk på logoen for Satsingsryttersøknad!Går du med ambisjoner for 2011 så er det nå muglihet for å søke om å bli satsingsrytter i Sk Rye for 2011-sesongen. Avtalen vil bli presentert og gjennomgått på Spinn Storo tirsdag 9.november kl.1830 samtidig med at Spinn presenterer neste års sykkelmodeller. Alle medlemmer som var satsingsryttere i 2010 og som ønsker å være det i 2011 må sende inn ny søknad med en oppdatert plan.

 

Som satsingsrytter vil du gjennom samarbeidsavtalen med Spinn Sykkelshop Storo få gunstig tilbud på utstyr innenfor terreng-, landevei- og temposykling (triatlon). Fordi leveringstiden av sykler til 2011-sesongen er 3 til 4 måneder, så er fristen for å forhåndsbestille 2010-modeller 20.november. Klubbmedlemmer som ønsker en utstyrsavtale som satsingrytter og kjøpe sykkel igjennom avtalen må derfor sende utfylt søknadsskjema elektronisk til sponsoransvarlig innen 18. november. Søknadsskjemaet finner du her.

 

De som forhåndsbestiller sykler har ved levering mulighet til å få sykkelen tilpasset med styre, styrestem og setepinne med mere uten merkostnader der deler byttes ut med likverdige. Dette er et tilbud som gjelder alle klubbens medlemmer på forhåndsbestillte sykler.

 
Alle klubbens medlemmer kan i utgangspunktet søke om å bli satsingsrytter. Fyll ut vedlagt søknadskjema og send det til sponsoransvarlig. Søknadene vil gjennomgås av de ulike gruppeledere og en samlet innstilling vil oversendes hovedstyret. Endelig liste på satsingsryttere vil oversendes Spinn Sykkelshop Storo og søkere vil bli informert om utfallet. Merk at Barne og Ungdomsgruppa har egen rutine for uttak av satsingsryttere.

 

Som satsingsrytter vil du få mulighet til å nyte godt av en meget gunstig utstyrsavtale. Samtidig vil du også måtte forplikte deg på noen punkter. Se søknadsskjemaet her for detaljer.
 
Forhold som vektlegges i vurderingen  av satsingsryttere er:
- Ryttere som satser på å sykle Trondheim-Oslo med Sk Ryes ekspresslag.
- Ryttere som konkurrerer i Norges Cup på landevei eller terreng (maraton eller rundbane).
- Ryttere som konkurrerer på høyt nivå i Triatlon.
- Betalt medlemskontingent og eventuelle egenandeler. Jevnfør egenandel i ekspresslaget.
 
Frister:
- For å forhåndsbestille sykkel som satsingsrytter må utfylt søknad være sendt sponsoransvarlig senest 18. november.
- Utfall av søknaden sendes ryttere per email senest 19. november.
- Forhåndsbestilling av sykkel kan gjøres fram til 20. november.
- For å bli tatt ut som satsingsrytter i Sk Rye, uten å forhåndsbestille sykkel, er søknadsfristen 1. desember 2010.

Les også igjennom kravene som stilles til Sk Ryes satsingsryttere i vedlagt søknadskjema her. For spørsmål ta kontakt med undertegnede.
 
Sykkelhilsen
Erik Ø. Johansen
erikjohansen(a)hotmail.com
Sponsoransvarlig Sk Rye
 

Relaterte artikler: 
Gruppe: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese