Du er her

Spinning Sjølyst - tirsdag 21.02

Forum: 

Salen er ledig fra kl 19.00 - Oppstart kl 19:30-21:00

10.min oppvarming etterfulgt av 10x 40/20 + 8-8-8-8 + 10x40/20  (Tempointervall etterfulgt av 8.minx4 terskelintervall og avslutter med tempointervall) 10.min nedsykling
Vel møtt :)
Torgeir