Du er her

Spinning Sjølyst - tirsdag 13.03

Forum: 

Vi fortsetter i godt Intervalldriv:

5-10-15-10-5 - 10(40/20) tempintervall

Vel møtt :)

Torgeir