Du er her

Har du synspunkter på Kalas-klærne?

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Vi er igang med å forhandle fram klubbavtaler til beste for medlemmene og for klubben, og i den forbindelse vil vi veldig gjerne ha tilbakemeldinger på Kalas-klærne og webshopen.

Vi setter derfor stor pris på det hvis du har tid til å sende oss svar på noen enkle spørsmål:

 

Kalas

enkel brukerundersøkelse.

1. Hva slags klær har du kjøpt, og er du fornøyd med kvaliteten på Rye-tøyet?

  • Behagelig å bruke?

  • Fungerer teknisk?

2. Fungerer webshopen greit for bestillinger og for å finne frem til produkter?

 

3. Prosess rundt utlevering av Rye-tøy gjennom Oslo Sportslager - går det greit?

 

4. Blir lovet leveringstid på Ryetøy overholdt?

 

5. Vet du at det er tilgjengelig et «nødlager» av det mest vanlige Ryetøy hos Oslo Sportslager samt at det skal være prøvemodeller der for å sjekke størrelser etc. før man bestiller hos Kalas?

 

6. Har du benyttet deg av denne muligheten?

 

7. Har du noen forslag til forbedringer med dagens ordning for bestilling/kjøp av Rye tøy?

 

Send svarene på mail til nesteleder og markedsansvarlig Vegard Henriksen.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen