Du er her

Sykle til jobben

Gunnar Andreas Gulliksens bilde

Etter over 20 år med å sykle til jobben for meg, fra Sandvika, senere Røa og nå Fornebu, øker antallet syklister dramatisk. Det er politisk villet, det er vi helt enig i, og det er veldig bra.
Men forholdene for syklister er nok ikke i pakt med den politiske viljen til å få flest mulig til å sykle. Kampanjer er igang, men det ser ikke ut til å ha hjulpet nok. Til jobb kan sykling være en prøvelse, enkelte tror visst de sykler med startnummer, og da glemmer man alle rundt seg.

Sykle til jobben i klubbdrakt

For de av våre medlemmer som bruker sykkelen for å komme til jobb, er det to forhold å ta hensyn til. Er du i vanlig sykkeltøy, gjelder samtlige trafikkregler, aktsomhetskrav og hensyn til andre trafikanter, hvis du sykler i veien som kjørende. På sykkelstier gjelder aktsomhet, varsomhet og hensyn.

Er du i klubbdrakt gjelder akkurat det samme, men i tillegg representerer du den klubben du er medlem av. Vær stolt av din klubbdrakt, og representer klubben slik at klubbens verdier blir ivaretatt også utenom organisert trening.

En video som nylig ble lagt ut på facebook av en bussjåfør – videoen er tatt av en passasjer – viser en syklist som sykler utover Mosseveien, med en buss tett bak, i rundt 40 km/t. De fleste kommentarene som kom var hatske, selv om det fantes noen fornuftige stemmer. Var dette en av våre medlemmer? Jeg vet ikke, men er det så vil jeg gjerne høre syklistens versjon også, slik at eventuelle tilsvar til pressen kan gis.

Vi som klubb oppfordrer så mange av våre medlemmer som mulig til å sykle til jobb, gjerne med klubbdrakt. Det er en fin anledning til å vise hvilke verdier vi har i vår klubb, omsorg, respekt for de som er rundt oss, ikke komme med hatske ytringer, men gjøre som vi gjør på treninger, vise hensyn, det er det som er SK Rye.

Denne lille oppfordring kommer i lys av alle ulykker og episoder som har skjedd i det siste, og som et ledd i å dempe konflikten med andre trafikkanter.


Gunnar A. Gulliksen
Leder SK Rye

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen