Du er her

Retningslinjer for utøvelse av felles treningsaktiviteter under Covid-19

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Overordnede retnngslinjer fra Hovedstyret for utøvelse av felles treningsaktiviteter under Covid-19 begrensinger fastsatt av helsemyndighetene.

I overenstemmelse med anvisninger fra helsemyndighetene generelt, NIF og de ulike særforbund har hovedstyret i dag besluttet at de ulike gruppene i SK Rye kan planlegge og gjennomføre treningsaktiviteter på en måte som etterlever de smittvernanvisninger som er gitt. Overordnet innebærer det følgende for SK Rye;

  • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og at det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe. Dette stiller store krav til de enkelte gruppene om voksen- og trenertetthet som skal påse at reglene overholdes. Under aktiv utøvelse av treningsformene sykling og løping må det holdes større avstand enn 2 meter.
  • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter. Om det ikke er tilgjengelig et tilstrekkelig antall voksne bør det vurderes om treningene feks kan kortes noe ned og heller gjennomføres til ulike tider.
  • Når det deles inn i grupper som skal trene sammen, bør det tilstrebes at de samme gruppene er de samme fra gang til gang.
  • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
  • Deltakerne skal ikke dele utstyr. Feks bytte eller prøving av hverandres sykler skal ikke forekomme.
  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. grundig vask av hender, klær og utstyr før og etter aktiviteten.
  • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
  • Medlemme oppfordres til å unngå kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra treningen.
Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen