Du er her

Det nye hovedstyret har hatt sitt første møte: Nå skal vi se fremover

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Etter et litt turbulent årsmøte og noe påfølgende uro, fikk det nye hovedstyret samlet seg til et første møte 1. juli 2020 på Langsetløkka. Hele styret var til stede: Robin Mackenzie-Robinson (ny leder), Pål Lønseth (nestleder), Arild Hermansen (leder sykkel), Julie Sørgård (sekretær), Per-Morten Hjemgård (leder triatlon), Maria Isabel Frang (vara triatlon), Øystein Heggelund Dahl (vara BU), Hanne Vigander (ny vara løp/ski). Else-Marie Grotterød (leder løp/ski), Ola Høiby (ny leder i BU), Inge Nilssen (vara redaktør) og Inger Heiberg Woxholtt (redaktør) var med via Teams.
Kontrollkomiteen ved Stein Erik Bostad og Svein Erik Tverli var også til stede, og i tillegg deltok valgkomiteen, Lise Jørstad, Tore Saupstad og Bård Seiersnes i møtets første del.
 
Vi var nok mange som var litt spente etter de siste ukers uroligheter, og noen hadde til og med utsatt ferien for å kunne delta på dette første møtet, men stemningen var god og optimistisk. Alle nye og gamle styremedlemmer presenterte seg, vi så i samarbeid med valgkomiteen på hvilke verv vi ønsker besatt, og bestemte dato for et ekstraordinært årsmøte. Det vil bli avholdt digitalt onsdag 23. september. (Har du lyst til å bidra i styret, eller vet du om noen som kanskje kan egne seg? Kontaktinformasjon til valgkomiteen og mer informasjon finner du her.)
 
Vi snakket også litt om årsmøte og tiden som har gått, men bestemte oss for å ha hovedfokus på å se fremover og konsentrere oss om det vi kan gjøre noe med, nemlig klubbens fremtid. Nå skal vi jobbe for det vi tror er til medlemmenes beste, og ta vare på klubbens grunnverdier, slik at vi kan legge til rette for at så mange som mulig skal få et best mulig treningstilbud og et hyggelig treningsfellesskap. Protokoll fra møtet vil bli tilgjengelig så snart den foreligger.


Fra venstre: Julie Marie Sørgård, Per Morten Hjemgård, Maria Isabel Frang, Robin Mackenzie-Robinson, Øystein Heggelund-Dahl, Pål Lønseth, Hanne Vigander og Arild Hermansen. Else-Marie Grotterød, Ola Høiby, Inge Nilssen og Inger Heiberg Woxholtt var med via Teams. Foto: Stein Erik Bostad

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen