Du er her

SK RYE og sykkelgruppen trenger ressurser for 2021

Arild Hermansens bilde

Sykkelsesongen 2021 står for døren

Sykkelsesongen 2020 ble dessverre alt annet enn hva både Ryesyklister, sykkelgruppen i SK Rye og resten av Sykkelnorge så for seg ved begynnelsen av dette året.
 
Covid-19 medførte at det ble svært begrenset med både fellestreninger, ritt og andre aktiviteter for lag, grupper og andre Ryesyklister gjennom våren, sommeren og høsten i år.
Det har igjen medført at situasjonen for sykkelgruppen og derigjennom de ulike lagene og gruppene klubben har hatt de siste årene fremstår uoversiktlig. Både for ledelsen i klubben og dermed også medlemmene.
 

For at klubben skal kunne tilby organisert sykling på ulike lag og være i stand til å arrangere de tradisjonsrike rittene Nordmarka (mai) og Øyeren Rundt (august) samt ta ansvar for sykkeldelen av Oslo Triatlon (hvor SK Rye er ansvarlig arrangør) trenger klubben nå sårt ressurser som ønsker å ta del i dette. Uten personer som bidrar og leder så vil det bli krevende (nesten umulig) for klubben å gjennomføre.

Rye 15-laget er heldigvis godt i gang med planer og forberedelser til 2021-sesongen. Takk til Hans Skari, Frank Thommesen og Jarle Henriksen som holder en stødig hånd på dette laget. Rye 15 har mål om lande på 15-timers tallet på Trondheim – Oslo som er hovedmålet for sesongen.

For de andre tradisjonsrike lagene i klubben de siste årene trengs det nå ressurser som ønsker å bidra til å få disse på landeveien neste år. Lagene det gjelder er:
  • XP: Dette har vært topplaget til SK Rye de siste 20 årene. For 2021 er det ønskelig at 1-3 personer tar ansvar. Målsettingen for et XP i 2021 er ikke definert, men et realistisk mål når et prosjektlag (utenfor SK Rye) i Osloregionen har attrahert de aller beste voksne syklistene fra alle klubber med gode ryttere, så vil 13:30-14 timer være et fornuftig mål.
  • Rye 17: Laget har som mål å sykle Trondheim - Oslo på 17-timers tallet.
  • Rye 1: Lillehammer - Oslo er hovedmålet for sesongen og tidsforventningen har typisk vært 4 timer og 30 - 40 minutter de siste årene.
  • Rye 2: Lillehammer - Oslo er hovedmålet for sesongen og tidsforventningen har typisk vært 5 timer og 10 - 20 minutter.
  • Masters: SK Rye har de siste årene, spesielt på damesiden, hevdet seg godt i mastersritt. Det er ønskelig at en eller flere personer ønsker å lede denne gruppen i klubben.
SK Rye har også hatt og har noen mer uformelle grupperinger som "bare" sykler sammen uten å ha noen ritt gjennom sesongen på planen. Det oppfordres også når det nærmer seg tørr asfalt neste år å ta initiativ til dette fra noen som er interessert. "Songruppen," som er et eksempel på en slik gruppe, som holdes i fra tidligere leder i klubben Gunnar Andreas Gulliksen, har gjennomført flere turer nå i høst og vil nok holde fast ved disse turene også neste år.
 
Klubben trenger i tillegg til lagene og masters ressurser til både rittledelse og andre oppgaver ifm. rittene og arrangement nevnt ovenfor. Har du ønske og interesse for dette så meld din interesse.
 
Klubbens årsmøte ble på grunn av covid-19 ikke gjennomført før medio juni i år. Allerede i mars 2021 vil nytt årsmøte finne sted om ikke myndighetene kommer med andre føringer igjen. Ønsker du å bli med i ledelsen av Sykkelgruppen (4-6 personer er ønskelig) så meld inn dette.
 
Om interesse og ønske for ledelse av ovennevnte lag, grupper og/eller aktiviteter så send melding til en (eller flere) av de følgende:
Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen