Du er her

Klubbtiltak mot korona

Den 6. november gikk byrådet ut med flere nye tiltak for å få ned de høye smittetallene i Oslo. Tiltakene innføres fra og med mandag den 9. november kl. 24:00 og varigheten avhenger av utviklingen i smittetallene, har byrådet sagt. Av de nyeste tiltakene er følgende mest aktuelle for aktivitetene til Sportsklubbens Ryes medlemmer:

- Det innføres stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan  gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs med en antallsbegrensning på 200 såfremt det holdes en meters avstand.
- Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på konkurranser, kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenbys.

Det vil si at fellestreninger for de voksne (fra 20 år) må opphøre inntil videre. For klubbens medlemmer helt konkret betyr det følgende for nåværende aktivitetstilbud:

- All svømmetrening er avlyst som følge av at svømmehallene stenges.
- Spinningen med Rye 15 på Skullerud er avlyst så lenge senteret er stengt.
- Sykkelgruppen vil inntil videre ikke ta initiativ til fellestreninger.
- Tors innetrening er avlyst inntil videre.
- Løpegruppens faste fellestreninger er også avlyst inntil videre.

Det oppfordres likevel til forsvarlig egentrening. Mosjon er bra for både den fysiske og psykiske helsen. Bruk naturen, det er mange muligheter der ute.

Fellestreninger for barn og unge vil kunne fortsette som før under "korona-perioden". Spinningen på Myrens utgår imidlertid så lenge treningssenteret er stengt. Det er også viktig å minne om at barn og unge med luftveissymptomer holdes hjemme. Samtidig må foreldre minne barna på å ha god håndhygiene, holde god avstand til andre på trening og for øvrig forholde seg til gjeldende smittevernsråd. Vi tilstreber at fellestreningene skal være en trygg arena for alle våre unge utøvere.

Vi i SK Rye vil sende ut informasjon så raskt det foreligger noen forandringer som kan påvirke våre aktivitetstilbud. I mellomtiden oppfordrer vi alle til å ta vare på hverandre og følge rådene fra myndighetene. Vi må stå sammen i dugnaden for å redusere smittetallene!

Mvh Robin Mackenzie-Robinson
Leder i Sportsklubben Rye

 

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen