Du er her

Endelig et nytt seniortreff!

Inger Heiberg Woxholtts bilde
"Ryes eldre" gjenoppsto i 2020 (les mer om dem her) og inviterer nå alle som føler seg som en senior i klubben til nytt treff.
 
Koronaen stoppet landet to dager etter vårt første møte 10. mars 2020 og tok dermed livet av vårt mai-møte i fjor. Ingen trodde vel at det skulle gå helt til oktober 2021 før vi igjen kan møtes til hyggelig samvær.
 
Vi inviterer til ny samling samme sted som sist, på Mayas - et spisested på Fornebu Senter. 
 
Vi møtes tirsdag 12. oktober 2021 kl 19:00.
 
Klubbens leder, Robin Mackenzie-Robinson, er invitert og regner med å komme og si noen ord.
 
Gjeldende smittevernregler følges selv om vi alle sikkert er blitt behørig vaksinert. 
 
Av hensyn til bordreservasjon må vi vite hvor mange - og per i dag bør vi av hensyn til smitteregistrering også vite hvem - som kommer, så meld fra til Per Langseth om du kommer, helst innen fredag 8. oktober.
 
Praktisk info ellers:
Vi kjøper selv mat og drikke - mye godt å velge på menyen.
Parkering: Det er fire timer gratis parkering i P-huset under senteret. Automatisk nummerskiltregistrering ved inn- og utkjøring.
Buss til senteret: holdeplassen utenfor heter Fornebu Vest og betjenes av rute 31. Se ruter.no for nærmere info.
Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen