Du er her

Årsmøtet 2022

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Onsdag 23. mars ble klubbens første fysiske årsmøte på to år avholdt, og mange av klubbens medlemmer hadde heldigvis funnet veien til Odd fellows lokaler ved Nasjonalteatret.

Martin Henrik Andresen hadde vært så snill og sagt ja til å være ordstyrer på kort varsel, gjorde en utmerket jobb, og den formelle delen av årsmøtet ble unnagjort uten store viderverdigheter. Valgkomiteens innstilling ble fulgt, men dessverre mangler vi fremdeles noen kandidater til enkelte verv, så kan du være interessert i å sitte som vara sekretær eller vara økonomiansvarlig i et hyggelig hovedstyre, ta kontakt med noen av oss. En revisor og en representant til kontrollkomiteen mangler vi også.

Nyvalgt i hovedstyret ble Bjørn Haugen. Han har vært vara for økonomiansvarlig de siste to årene, og takket heldigvis ja til å overta vervet som økonomiansvarlig etter Adrian Henriksen. Adrian takket dessverre ikke ja til gjenvalg, men han har gjort en solid jobb de siste to årene, og fikk mye skryt av revisor på årsmøtet. Vi er svært glade for at Bjørn Haugen nå har tatt på seg oppgaven.

Bjørn har vært medlem av klubben og aktiv i løpegruppa i mange år. Vi finner ham jevnlig på resultatlistene fra de siste årene, men han forteller at han nå har sluttet å konkurrere, men ikke sluttet å løpe, selv om det nå mest er for mosjonens skyld.

Dessverre har heller ikke klubbens mangeåreige revisor, Einar Døssland takket ja til videre engasjement, vi takker ham for den jobben han har gjort, og er glad vi har Knut Erik Jahr fortsatt. Svein Erik Tverli går ut av kontrollutvalget, tusen takk til ham for god innsats i mange år.

Bård Seiersnes skal også ha en stor takk for den noe utakknemlige jobben han har hatt i valgkomiteen.

Hovedstyret takket også Robin for hans innsats som leder de siste to årene. Det har vært en krevende tid og Robin har brukt ekstremt mye tid og krefter på klubben, så vi er alle så glade og lettet for at han takket ja til to nye år.

I etterkant av møtets formelle del delte vi ut litt mer heder og ære.

Vi har fått hele to nye æresmedlemmer i klubben, Egil Andreas Aasheim og Ståle Berg.

Mer om æresmedlemmene i en egen artikkel her.

Sju medlemmer har 25 års jubileum i klubben, og skulle ha 25 årsmerke og diplom: Håkon Wattum
Terje Strøm
Marit Elise Unstad
Per Gaarder
Tord Bern Hansen
Tone Kristin Larsen
Kristian Næss.

Mottakerne av klubbens stipender ble også utropt, disse vil bli delt ut på klubbens vårmøte i barne- og ungdomsgruppa onsdag 20. april.

Hver av gruppene har også kåret et medlem som de vil gi litt ekstra heder og ære til, og dette er en utmerkelse som henger høyt. Følgende ble utropt:

Årest syklist: Frank Thommesen

Årets løper: Ingve Nasvik

Årets triatlet: Joelle Janz

Årets barn- og ungdom: Simen Smestad

Mer om dem i en egen artikkel her.

Etter møtet holdt Sindre Buraas et svært informativt foredrag for oss om sin tid som toppidrettsløper, og det kom mange spørsmål fra salen, så selv om kvelden totalt sett ble lang, håper vi at alle fikk utbytte av det, ikke minst var det veldig hyggelig å igjen kunne treffes fysisk, og slå av en prat. Det er viktig i en stor og mangfoldig klubb som vår, og vi håper selvsagt at enda flere finner veien ved neste anledning.


Håkon Wattum har vært medlem i klubben i 25 år.


Bjørn Haugen tar over som økonomiansvarlig etter Adrian Henriksen.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen