Du er her

Fokus i Rye17 sykling

Josef Alfons Nolls bilde

I alle årene har Rye17 vært gruppen for de som vil prøve seg på Trondheim-Oslo, og for de som har vært med før, men vil ha det litt roligere enn XP og Rye15. Sistnevnt gjelder for meg, som har syklet Trondheim-Oslo hvert andre år siden 1994. Det var Lars Åge og Gunnar som satt standarden for Rye 17, og den ønsker vi å videreføre. 

Vår fokus er 1. sikkerhet, 2. tren og sykle sammen, 3. har det hyggelig sammen, også under rittene. For å kunne ha det hyggelig, må vi være trygge på hverandre, og dette skal vi oppnå ved å tenke på sikkerhet hele tiden.

  1. Sikkerhet: Den som sykler først (i venstre felt) har ansvaret for hele feltet. Han/hun må velge en kurs som ligger langt under hull, sprekker eller stein på vegbanen. Velg minst 1 m sideavstand til hull. Rytteren som kommer fra høyre siden (typisk fartsrekka) følge lederen. Hvis det er for lite plass til å ligge tett sammen, drar han/hun den venstre rekken lengre til venstre (typisk ved langsgående sprekker). - Vi roper og peker ikke, men konsentrerer oss på å følge rytteren framfor oss. 
  2. Tren og sykle sammen: Felles sykling har målet om å oppnå god teknikk, styrke og utholdenhet. Vi skal bygge opp felleskap, og det gjør du ved å snakke og sykle andre god. Gi gode tipps, og har fokus på rytteren som er foran deg og den som er bak deg. Har du noen kommentarer, eller er frustrert, del det gjerne med kapteinene. La dem bestemme hvordan vi fortsetter. 
  3. Har det hyggelig: For meg er en trening vellykket hvis jeg er sliten, og hvis vi hadde en god tone i laget. Gjerne også noen konkurranser i gruppesykling eller opp bakkene. Og ikke minst, enhver bidrag til å treningen og samkomst blir enda bedre. Mathieu og Hanne har tatt ansvar for at vi ikke glemme å hygge oss.

Har jeg glemt noe? Gjerne bruke kommentarfeltet eller Facebook gruppen https://www.facebook.com/groups/skrye1617/

Mer info? Sjekk:

fine artikler på Sk Rye om landveissykling: 

Relaterte artikler: 
Synlig: 
Offentlig - alle kan lese