Du er her

Hvor fort bør du sykle på dager med dårlig luftkvalitet?

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Ideell hastighet dersom målet er minst mulig risiko for forurensning i følge en canadisk studie. Kilde: http://news.ubc.ca/2016/10/27/ubc-study-finds-optimal-walking-and-cyclin...

Når kulda kommer øker også forurensningen i Oslo.

forskning.no viser i dag til en canadisk studie som dreier seg om hvor fort syklister bør bevege seg for å få i seg minst mulig forurensning.

– Jo fortere du beveger deg, jo tyngre puster du og jo mer forurensning risikerer du å puste inn, sier Alex Bigazzi ved The University of British Columbia i Canada. Men høyere fart gjør også at du oppholder deg i trafikken i et kortere tidsrom.

Pressemeldingen om studien fra The University of British Columbia kan du lese her.

Fordelt på kjønn og alder angir han følgende ideelle hastigheter dersom målet er minst mulig risiko for forurensning (på flat vei):

Kvinner under 20 år:

12,5 km/t

eller mellom 11,2 og 13,8

Kvinner 20–60 år: 

13,1 km/t

eller mellom 12,4 og 13,9

Kvinner over 60 år: 

13,3 km/t

eller mellom 12,6 og 14,1

Menn under 20 år: 

13,3 km/t

eller mellom 11,7 og 14,8

Menn 20–60 år: 

14,5 km/t

eller mellom 13,8 og 15,3

Menn over 60 år: 

14,4 km/t

eller mellom 13,5 og 15,3

 

Men dersom målet er å sykle raskest med lavest mulig intensistet bør man vel anta at godt trente personer bør kunne sykle fortere enn tallene i denne tabellen, og dermed være ute i forurenset luft i en kortere periode enn ved en lavere hastighet? Det sier ikke sstudien noe om.

En tidligere studie har vist at syklister i London har over dobbelt så mye sot i lungene som fotgjengere på samme sted. Slik partikkelforurensing kan gi astma med nedsatt lungefunksjon. Syklistene puster dypere og raskere enn fotgjengere, og det kan være en del av forklaringen på hvorfor de har mer sot i lungene.

Men når man vet at minst ti ganger så mange dør av forurenset byluft som av trafikkulykker i Norge, er det kanskje enda en grunn  til å ta treningen innendørs på forurensede dager. Har du meldt deg på spinningen vår? Mer om det her.

Les mer om luftkvalitet og sjekk dagens nivå der du befinner seg på Norsk institutt for luftforsknings nettsider her.

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen