Du er her

Utsatt årsmøte for idrettsåret 2019

Inger Heiberg Woxholtts bilde

Oppdatering vedrørende årsmøtet:

Styret i SK Rye har i dag 12. mars fattet følgende beslutninger:

1) Årsmøtet 18. mars utsettes inntil videre.
2) Styret har besluttet at alle planlagte arrangementer og organisert trening utsettes inntil videre.

Styret beklager situasjonen og belastningen dette medfører for klubbens medlemmer.

Klubben håper på forståelse for den utfordrende situasjonen som har oppstått, og vil komme med mer informasjon så snart det foreligger.

---

Vi innkaller med dette til årsmøte i Sportsklubben Rye 2020 onsdag 18. mars kl. 18.00 i Elkjøp Nordics lokaler i Nydalen, Nydalsveien 18A.

Saksdokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

Saksdokumentene til årsmøtet ligger her:

Saksliste
Årsrapport, styrets beretning, regnskap, budsjett, gruppenes årsrapporter og valgkomiteens innstilling

Revisjonsberetning
Kontrollkomiteens rapport

Synlig: 
Standard - bruk standard for gruppen