Du er her

Sykkel

Trafikksikkerhet

Sportsklubben Rye teller nå over 1600 medlemmer. Vi er godt synlige i by-og trafikkbildet, og med Ryetrøye representerer du ikke bare deg selv, men også klubben. Måten hver enkelt av oss møter andre trafikanter på er med på å gi et inntrykk av klubben spesielt og syklister generelt.

Bestilling av aktive lisenser 2009 (sykkel)

Aktive lisenser kan nå bestilles av medlemmer som har betalt medlemskontingenten for 2009. Alle aktive lisenser må bestilles gjennom klubben.

Sider

Abonner på Latest News