Du er her

Sportsklubben Rye

Erik Øystein Johansens bilde

Ta med en venn til klubbkvelden!

 Du kan ta med en venn gratis til klubbkvelden med Thomas Alsgaard! I denne travle maitiden er det knapt med tid til å treffe venner for mange. Vi åpner derfor opp klubbkvelden for venner av Ryemedlemmer!

Tusen takk, Lars Åge!

Lars Åge Hjelseth gikk av som leder av Sportsklubben Rye på årsmøtet onsdag etter nesten 8 år. Dere som kjenner ham fra sykkelrulla vet at han er en stødig og god rygg, og det har han også  vært for oss medlemmer av styret. Og dere medlemmer har sikkert også merket at "rulla Rye" har hatt et jevnt og godt sig de siste årene? Det er mye takket være Lars Åges engasjerte arbeid for å utvikle klubben til et godt sted å være, både for dere med ambisjoner ogfor  oss som befinner oss litt mer på latsiden. Tusen takk, Lars Åge!  

 

Materialforvalter

Kjære Ryemedlem!

I takt med at klubben vokser øker aktivitetene. Vi leier et lager på Økern som rommer klubbens økende mengde med utstyr. I den forbindelse har vi fått behov for en materialforvalter som kan hjelpe oss med logistikk, orden og systemer for leie av utstyr osv. Vi håper vi kan få valgt en person på årsmøtet 7.mars.

Bor det en "ordensmann" i deg? LIker du å ha ting på stell og orden i systemet? Da er du velkommen til å melde deg til tjeneste som materialforvalter i klubben. vervet er som andre tillitsverv i klubben på åremål og skal velges hvert år.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I SK RYE FOR IDRETTSÅRET 2011

Hovedstyret i Sportsklubben Rye innkaller med dette til årsmøte:

ONSDAG 7. MARS 2012, KL. 18.00 PÅ SAMLINGSSALEN PÅ RUSELØKKA SKOLE, LØKKEVEIEN 15, VIKA I OSLO.

Hovedstyrets årsberetning, grupperapporter og organisasjonsplan legges ut på klubbens hjemmeside i forkant av årsmøtet. Møtedeltakere oppfordres til å ta med disse papirene.

KUNNGJØRING AV ÅRSMØTET FOR IDRETTSÅRET 2011

Årsmøte i Sportsklubben Rye vil avholdes onsdag 7. mars 2012, kl. 18.30 i samlingssalen på Ruseløkka skole, Løkkeveien 15, 0353 Oslo.

Saker som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet, må være hovedstyret i hende senest to uker før møtet.  Det samme gjelder forslag på  medlemmer som foreslås utnevnt til æresmedlemmer eller annen heder.Sakliste og sakspapirer vil bli lagt ut på hjemmesiden to uker i forveien.

 
 
 

Med vennlig hilsen

Erik Øystein Johansens bilde

Sk Rye nå på Twitter

Sk Rye nå på Twitter!Sportsklubben Rye har nå fått en offisiell profil på Twitter. Denne ønsker vi å benytte til å formidle nyheter fra klubben og delta i den sykkeldebatten som finnes i sosiale medier. Siden mange innen media og politikk benytter dette sosiale mediet ser vi det som en god kanal til å øke klubbens synlighet.

Erik Øystein Johansens bilde

Klubbmesterskap 2011 - Hvem blir Stormester?

Klikk på emblemet for påmelding!

Resultatlister:
Del 1 Terrengløp
Del 2 Temposykling
Del 3 Terrengsykkel
Del 4 Motbakkeløp
Sammenlagt
 

Årets klubbmesterskap avholdes helgen 3. og 4. september:

 

Lørdag 3/9: terrengløp (del 1) og temposykling (del 2), sted: Brekkekrysset i Maridalen

 

Søndag 4/9: terrengsykling (del 3) på Langsetløkka og bakkeløp (del 4) med målgang på Grefsenkollen (toppen).

 

Vil du bli klubbens Stormester så må du melde deg på alle fire delene av klubbmesterskapet. Men det er ikke noe krav om å melde seg på alle delene.

Påmeldingen er åpnet og alle klubbmedlemmer og venner av klubbmedlemmer kan melde seg på her. Venner kan dog ikke bli kåret til klubbens stormester.

Erik Øystein Johansens bilde

Tors innetrening 2011/12

Klassikeren "Innetreninga på Norges Idrettshøgskole" starter mandag 5. september. Meld deg på nå! 

Denne utholdende styrketreningen, hver mandag fra klokken 20.00 til klokken 21.30 gir deg styrke i armer, bein, rygg, mave samt mer spenst. Passer for alle!

 

Oppfordring

Kjære medlem av Sk Rye

 

På årsmøtet ble det vedtatt at klubben skal ha en kontrollkomité som har som oppgave å se etter at klubben handler i overensstemmelse med lover, vedtak og budsjetter. Komitéen skal bestå av to personer. De skriver en rapport til årsmøtet hvor forholdene kommenteres.

KUNNGJØRING - OPPDATERT

Årsmøtet 2011 vil bli avholdt 16. mars, kl. 18.30 på Ruseløkka skole.

 

Se "kommentarer" for årsberetninger og sakspapirer. Alle oppfordres å ta med en utskrift på årsmøtet.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest to uker før møtedato.

 

Årsmøtet kan også i følge loven utnevne æresmedlemmer og ellers gi heder til medlemmer som har gjort seg fortjent til det.  Styret må ha navn på kandidater senest to uker før årsmøtet. Det er klubbens hovedstyre som oppnevner æresmedlemmer og utdeler hedersbevisninger.

 

Med vennlig hilsen

Lars Åge Hjelseth

Leder Sk Rye

 

Sider

Abonner på Latest News